24.04.2020
Valsts kanceleja

Pa tālruni 8345 sniegts jau vairāk nekā 9 000 konsultāciju saistībā ar Covid-19

Vismaz 9300 – tieši tik daudz zvanu mēneša laikā ir apkalpojis vienotais informatīvais tālrunis 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai. Uzziņu pakalpojums tiek sniegts diennakts režīmā visās nedēļas dienās. Zvani uz šo tālruni ir bez maksas.

Diennakts informatīvā tālruņa līnija 8345 darbu uzsāka 24. martā; to izveidojusi Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu Tet. Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tālruņa 8345 operatoriem nav informācijas, lai sniegtu atbildi uz uzdoto jautājumu, zvanītājs tiek savienots ar atbildīgās institūcijas kontakttālruni vai informēts, kur vērsties tālāk. Jautājumi tiek pieņemti gan latviešu, gan krievu valodā; galvenais nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārzemēs esošie neskaidros jautājumus aicināti risināt, zvanot uz Konsulārās palīdzības diennakts tālruni.

“Covid-19 izraisītā situācija nāca salīdzinoši strauji, nesot līdzi daudz neskaidrību un jautājumu. Neraugoties uz to, ka par dažādu jautājumu risinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem sabiedrība tiek informēta, iedzīvotājiem rodas arī papildu jautājumi. Ir svarīgi, lai atbildes uz šiem jautājumiem ir pieejamas no drošiem un uzticamiem avotiem, tādēļ esmu patiesi gandarīts, ka tik operatīvi un veiksmīgi tika ieviests gan šis vienotais uzziņu tālrunis 8345, gan arī vietne www.covid19.gov.lv. Zināšanas un informētība šajos apstākļos ir ļoti būtisks resurss,” norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Kopš izveides pa tālruni 8345 atbildēti vairāk nekā 9300 zvani; vidēji vienas sarunas ilgums bijis nedaudz vairāk par 3 minūtēm. Līdz šim lielākā daļa (aptuveni 60%) jautājumu bijusi saistīta ar veselības tēmu. Krietni mazāk (apmēram 14% zvanu) jautāts par repatriāciju, transportu, robežšķērsošanu un citiem ar pārvietošanos saistītiem jautājumiem. 6% gadījumu jautājumi bijuši par drošības tēmu (piemēram, pulcēšanās ierobežojumi, likuma pārkāpumi u. tml.). Retāk jautājumi uzdoti arī par citām tēmām, piemēram, par uzņēmējdarbību, nodarbinātību, izglītību u. c.

Biežāk saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem tiek arī regulāri apkopoti un publicēti gan latviešu, gan krievu valodā Valsts kancelejas mājaslapā un informatīvajā lapā par Covid-19 izplatību – www.covid19.gov.lv.  Tāpat tiek fiksēti iedzīvotāju priekšlikumi, kas tiek izvērtēti un nodoti tālāk atbilstošajām organizācijām. Valsts kanceleja izsaka pateicību visām valsts pārvaldes iestādēm un arī uzņēmumiem, kas operatīvi un atsaucīgi reaģējuši uz zvanu centra pārsūtītajiem iedzīvotāju priekšlikumiem un lūgumiem.

Kā līdz šim iedzīvotāji varēs sazināties ar valsts iestādēm arī zvanot tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņa numuriem. 

 

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv

Dalīties