14.07.2015
Labklājības ministrija

Palielinās apmaksātu psihologa pakalpojumu apjomu bērniem ar invaliditāti

Bērniem ar pirmreizēji noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem, turpmāk būtiski palielināsies no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu apjoms. Tādējādi Labklājības ministrija (LM) paredz uzlabot atbalstu krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuru bērniem noteikta invaliditāte.

Divu konsultāciju laikā psihologs var nodrošināt tikai gadījuma izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu, kur meklēt palīdzību, ja ģimenei ir tam atbilstošas finansiālās iespējas. Līdz ar to, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, nepieciešams kurss – vismaz 10 psihologa konsultācijas.

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai cilvēki ar invaliditāti un viņu likumiskie pārstāvji varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskas, garīgas, sociālās un profesionālās spējas.

Pašvaldības sociālais dienests turpmāk varēs pieņemt lēmumu arī par cilvēku uzņemšanu rindā. Tas paredzēts situācijās, kad pieprasījums pēc psihologa pakalpojuma kārtējā gadā tomēr pārsniegs plānoto apjomu, tad cilvēkiem šo pakalpojumu būs tiesības saņemt nākamajā gadā.

Tāpat plānots nenoteikt periodu, kādā cilvēki psihologa pakalpojumu varēs saņemt. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu nodrošinās, ja to pieprasīs gada laikā pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas.

Pakalpojumu nodrošinās 124 bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji, un to likumiskajiem pārstāvjiem.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 14.jūlijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi  par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību.

 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka
Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67021666
viktorija.buraka@lm.gov.lv

Dalīties