03.11.2014
Valsts kanceleja

Par spēku zaudējušiem atzīst 65 Ministru kabineta rīkojumus

Pirmdien, 3.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Valsts kancelejas sagatavotu lēmumprojektu, ar kuru par spēku zaudējušiem atzīti 65 Ministru kabineta rīkojumi par dažādu komisiju, padomju, darba grupu atzīšanu par spēku zaudējušiem, tādējādi mazinot birokrātiju valsts pārvaldē.

Administratīvā sloga mazināšanas ietvaros Valsts kanceleja sadarbībā ar ministrijām veica rīkojumu analīzi par atsevišķu komisiju, padomju, darba grupu izveidi un secināja, ka daļa spēkā esošo Ministru kabineta rīkojumu ir zaudējuši savu aktualitāti vai tajos noteiktie uzdevumi ir izpildīti. Līdz ar to attiecīgās darba grupas tika atzītas par spēku zaudējušām.

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās I.Gailīte uzsver: „Valsts pārvaldes prioritāte nemainīgi ir birokrātijas un normatīvo plūdu mazināšana un sakārtošana, tādēļ turpināsies darbs pie sistēmiskiem risinājumiem, ierobežojot normatīvisma pieaugumu.”

Par spēku zaudējušiem atzīti Ministru kabineta rīkojumi, kā, piemēram, par Pašvaldību reformu padomes izveidošanu, demogrāfiskās komisijas izveidošanu, Zinātnes reformu un attīstības stratēģijas komisijas izveidošanu, Latvijas Muzeju padomi, Latvijas Bibliotēku padomi, Latvijas Būvniecības padomi, Lauku attīstības plāna uzraudzības komiteju u.c..

Atbilstoši www.likumi.lv datiem šobrīd spēkā esoši 7267 Ministru prezidenta rīkojumi, 12781 Ministru kabineta rīkojumi, 8402 Ministru kabineta noteikumi, kā arī citi tiesību akti.

Vizuāla datu infografika: http://ej.uz/tiesibu_akti

                                                     

 

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987, 26606554
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties