09.06.2014
Iekšlietu ministrija

Parakstīs līgumu par Latvijas un Tadžikistānas sadarbību cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību

Pirmdien, 9.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līguma parakstīšanu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. 

Pašreiz starp Latvijas Republiku un Tadžikistānas Republiku nav līgumtiesisku attiecību sadarbībai cīņā pret noziedzību. Parakstot šādu līgumu, tiks radīts juridiskais pamats Latvijas sadarbībai ar Tadžikistānu un savstarpējai palīdzībai noziedzības apkarošanā, paredzot konkrētas darbības, kas veicamas, lai novērstu organizēto noziedzību. 

Līgums arī dos iespēju abu valstu iestādēm sadarboties personāla sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā, sniegt konsultācijas ekspertīžu veikšanā, kā arī sadarboties citās jomās. 

Tāpat līgums paredzēs kārtību, kādā abas valstis apmainīsies ar informāciju par iespējamajiem terorisma draudiem, kā arī ar informāciju par narkotisko vielu, psihotropo vielu un to nelegālajā apritē iesaistītajām personām.

Līgumu paredzēts parakstīt 2014.gada 10.jūnijā Tadžikistānā Valsts prezidenta un citu valsts amatpersonu vizītes laikā. Līgumu parakstīs ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Sagatavoja: 
Gunita Sapožņikova 
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67219161 
Mob: 28699783
E-pasts: gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Dalīties