13.11.2014
Valsts kanceleja

Parīzē diskutēs par ESAO valsts pārvaldes izvērtējumu

Piektdien, 14. novembrī, Parīzē Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Publiskās pārvaldības komitejas 50.sesijā, kuras ietvaros diksutēs par komitejas sākotnējo ziņojumu par publisko pārvaldību Latvijā.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane: „Iestāšanās process ESAO un tā ietvaros notiekošais izvērtējums nozaru komitejās sniedz augsta līmeņa ekspertu padziļinātu analīzi par procesiem valsts pārvaldē Latvijā, tāpēc mēs to redzam kā iespēju gūt vērtīgu viedokli no malas. Līdzšinējā izvērtējuma procesā esam saņēmuši labas atsauksmes par pārvaldes atvērtību un līdzdalības iespējām, politikas plānošanas procesu, budžeta procesu un plāniem e-pārvaldības jomā. Kopumā komiteja neredz savā izvērtējumā šķēršļus Latvijai pievienoties ESAO. Sesijā notiks diskusija par pētnieku sniegtajiem ieteikumiem.”

ESAO Publiskās pārvaldības komiteja izvērtē valsts pārvaldi vairākās jomās – valsts strukturālā uzbūve un varu dalījums, tieslietu sistēma, atvērtība un atbildīgums, godprātība publiskajā sektorā, e-pārvaldība, publiskā sektora cilvēkresursi un daudzlīmeņu pārvaldība. Sākotnējā ziņojumā atzīmēts, ka Latvija iestājoties Eiropas Savienībā ir ieviesusi svarīgus valsts pārvaldības elementus, lai būtu saskaņā ar ESAO dalībvalstu likumdošanas ietvariem un procesiem.

Delegācijas sastāvā Publiskās pārvaldības komitejas 50.sesijā piedalīsies Valsts kancelejas, Pārresoru koordinācijas centra, Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji.

Saskaņā ar Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti” Latvija tiek izvērtēta 21 ESAO komitejā un darba grupā, kas ir būtisks process pirms ESAO lēmuma par uzaicinājumu Latvijai pievienoties organizācijai.

 

 

Sabīne Spurķe
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987, 26606554
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv

Dalīties