03.11.2014
Zemkopības ministrija

Piensaimnieki saņems avansa maksājumu par ciltsdarbu

Lai segtu piensaimniekiem radītos zaudējumus un ļautu saglabāt ražošanas apmēru, ko izraisījusi piena iepirkuma cenas krasa pazemināšanās, vienlaikus novērstu augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju izkaušanu ganāmpulka ciltskodolā, pirmdien, 3.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par zaudējumiem piena nozarē”.

Vienlaikus valdība apstiprināja MK noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai””.

Noteikumi nosaka 7,9 miljoni eiro lielu ciltsdarba avansa maksājumu, lai nodrošinātu piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu noteikšanas un izvērtēšanas pakalpojumu.

Atbalsts segs līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar piena šķirnes slaucamās govs produktivitātes kontroles testiem.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv

Dalīties