11.02.2019
Valsts kanceleja

Pirmoreiz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Valsts civildienesta likumu pieejamas vienuviet

Lai veicinātu vienotu praksi un sniegtu atbalstu gan iestādēm, gan nodarbinātajiem, Valsts kanceleja apkopojusi visbiežāk uzdotos jautājumus par Valsts civildienesta likuma (VCL) piemērošanu, sniedzot atbildes uz tiem mk.gov.lv mājaslapas sadaļā “Valsts civildienesta likuma piemērošana”.

Uzdotie jautājumi skar jaunākos VCL grozījumus, kas piemērojami no 01.01.2019. Tāpat skaidrojumi lūgti par kārtību, kā persona kļūst par ierēdni – šeit uzmanība pievērsta gan pretendentu atlases kritērijiem, gan kārtībai, kā tiek organizēti atklāti konkursi uz ierēdņu amatiem. Atbildes sniegtas arī uz jautājumiem par Darba likuma piemērošanu valsts civildienesta attiecībās, skaidrojot vienlīdzīgu tiesību principu un darba devēja uzteikuma aizliegumus un ierobežojumus.   

Tāpat aplūkoti jautājumi par civildienesta attiecību izbeigšanu, detalizētāk skaidrojot situācijas, kas skar nodarbināto skaita samazināšanu, pensijas vecuma sasniegšanu, kā arī nespēju veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ. Skaidrojumi sagatavoti arī jautājumiem, kas saistīti ar ierēdņu pārcelšanu citā amatā un citām tēmām. Detalizētus skaidrojumus iespējams aplūkot šeit.

Ievērībai: iestādēm, pieņemot lēmumus, Valsts kancelejas atbildēs izskanējušais viedoklis nav saistošs, tomēr iestādes to var ņemt vērā, izvērtējot katru konkrēto situāciju.

 

Santa Jirgensone
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Konsultante
Telefons - 67082922
E-pasts - santa.jirgensone@mk.gov.lv

 

Dalīties