04.09.2013
Valsts kanceleja

Rosina aktualizēt likumprojektu anotācijas

Trešdien, 4.septembrī, Valsts kancelejas eksperti piedalīsies Saeimas Juridiskajā komisijā, lai diskutētu par izvirzīto priekšlikumu pilnveidot likumprojektu anotācijas, nodrošinot sabiedrībai aktuālu informāciju par likumprojektu.

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu jautājumos Sandis Voldiņš norāda, ka dažkārt Saeimā likumprojekta izskatīšanas un pieņemšanas procesā tiek veiktas izmaiņas pēc būtības, taču šīs izmaiņas netiek atspoguļotas anotācijā. „Ņemot vērā, kā anotācija ir sabiedrībai nozīmīgs informācijas avots par likuma nepieciešamību, piemērošanu un ietekmi uz dažādām jomām,  var rasties situācija, ka neaktualizētā informācija anotācijā neatbilst likuma tekstam un sabiedrībai un piemērotājam netiek pienācīgi skaidrota likuma jēga un mērķis, mazinot  sabiedrību izpratni lēmumu pieņēmēju konsekvencei. Tādēļ Valsts kanceleja aicina rast risinājumu likumprojekta anotāciju aktualizēšanā”, skaidro S.Voldiņš.

Kā risinājumu Valsts kanceleja piedāvā regulējuma ieviešanu Saeimas kārtības rullī, kas noteiktu, ka deputātiem un arī ministrijām, kuras sniedz priekšlikumus likumprojektos, jāiesniedz arī attiecīgs pamatojums, un attiecīgi anotācija ir jāpapildina gan ar pamatojumu, gan ar ietekmes izvērtējumu.

“Tādējādi tiktu nodrošināta pilnīga un atbilstoša informācija par likumu pamatojumu, jēgu un piemērošanu, kas būtu pieejama gan Valsts prezidentam, izsludinot pieņemto likumu, gan sabiedrībai, reālajā dzīvē īstenojot likumā paredzētās tiesības un pienākumus,” potenciālos ieguvumus no aktuāla anotāciju satura skaidro S.Voldiņš.

Anotācijas uzdevums ir informēt gan lēmuma pieņēmējus, gan iedzīvotājus par ierosināto regulējumu pamatojumu, lietderīgumu, sekām un ietekmi uz dažādām jomām un sabiedrību.

Valsts kanceleja jau šā gada laikā ir ieviesusi vairākus būtiskus jauninājumus valsts pārvaldē tiesību aktu projektu virzībā, kuru mērķis ir palielināt sabiedrības iesaisti un izpratni. Tai skaitā Latvija ir viena no retajām valstīm, kurās Ministru kabineta sēdēm tiek nodrošināta tiešraide, no šā gada 1.jūlija ir ieviesti diskusiju dokumenti, kā arī no 2014.gada 1.janvāra spēkā stāsies grozījumi anotācijas aizpildīšanas kārtībā, kas cita starpā paredz arī administratīvā sloga ietekmes iedzīvotājiem un uzņēmējiem aprēķināšanas kārtību finansiālā izteiksmē. Anotāciju aktualizēšana ir kārtējais nelielais, tomēr svarīgais solis sabiedrības līdzdalības iespēju veicināšanai.

 

Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639 / 67082919
E-pasts: Signe.Znotina@mk.gov.lv

Dalīties