13.06.2014
Satiksmes ministrija

Rosina noteikt vairākus priekšnosacījumus Salu tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai

Ceturtdien, 12.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts informatīvā ziņojuma projekts, kurā ietverti priekšlikumi Salu tilta kompleksa rekonstrukcijas ietvaros paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirms ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Tas Rīgas domei kā projekta īstenotājam ļaus uzsākt projekta realizācijai nepieciešamās darbības pirms normatīvo aktu, kas noteiks ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda vadību, stāšanās spēkā.

Salu tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2014.gadā nepieciešamais finansējums ir 4.4 milj. eiro, savukārt projekta pabeigšanai 2015. un 2016.gadā kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms ir attiecīgi 5.8 milj. eiro un 1.1 milj. eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Paredzams, ka projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu sākotnēji no saviem līdzekļiem nodrošinās Rīgas dome. Savukārt uz KF līdzfinansējuma atmaksu finansējuma saņēmējs varēs pretendēt tikai pēc ES fondu projekta iesnieguma apstiprināšanas 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu regulējošo tiesību aktu noteiktā kārtībā.

Informatīvais ziņojums paredz, ka ES fondu projekta iesnieguma izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana, atbilstoši 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ES fondu Uzraudzības komitejā apstiprinātajiem projekta iesniegumu atlases kritērijiem, tiks veikta pēc attiecīgo tiesību aktu spēkā stāšanās, proti, ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma un tam pakārtoto MK noteikumu, kā arī MK noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu stāšanās spēkā.

 

Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Dalīties