Aktualitātes

10.12.2019 Satiksmes ministrija

Lai veicinātu pašvaldības ceļu un ielu ilgtspēju, kā arī sasniegtu nacionālā līmeņa mērķus transporta jomā, turpmāk mērķdotācijas pašvaldības varēs prioritāri izlietot pilsētu tranzīta autoceļiem, tiltiem un ielām, pa kurām kursē sabiedriskais transports. Vienlaikus noteikts, ka mērķdotāciju var paredzēt arī satiksmes drošības uzlabošanai.

10.12.2019 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 10.decembrī Ministru kabinets nolēma nosūtīt Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas vecāko inspektoru majoru Kārli Rīgertu dalībai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā.

10.12.2019 Satiksmes ministrija

Lai elektronizētu pašpārvadājumu sertifikātu iekšzemes kravas pašpārvadājumiem un iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusu, Ministru kabinets (MK) otrdien, 10. decembrī, apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos noteikumus "Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība”.

10.12.2019 Satiksmes ministrija

Šogad pasažieru pārvadājumiem kompensēti zaudējumi pilnā apmērā - 16,4  miljoni eiro.
Lai pilnībā izpildītu valsts uzņemtās saistības, kas noteiktas sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos 2019. gadā, Ministru kabinets (MK) otrdien, 10. decembrī, piešķīra papildu finansējumu 9 363 405 eiro apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumu kompensēšanai. 

10.12.2019

Valdība otrdien, 10. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai.

09.12.2019 Valsts kanceleja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora atlases komisija pieņēmusi lēmumu uz konkursa trešo kārtu izvirzīt 5 pretendentus. Otrās kārtas laikā pretendenti klātienē tikās ar konkursa komisiju un intervijas laikā skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, demonstrēja savu pieredzi pārmaiņu vadīšanā un būtisku mērķu sasniegšanā, kā arī prezentēja savu redzējumu par iestādes darbības jomu, tās nākotnes vīziju un prioritātēm.

06.12.2019 Ministru prezidents

Šodien, 6. decembrī, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tikšanās laikā ar Lietuvas un Igaunijas premjerministriem, kā arī, piedaloties pārstāvjiem no Polijas, Somijas un Eiropas Komisijas, pārrunāja dzelzceļa infrastruktūras projekta “Rail Baltica” turpmāku virzību. Baltijas valstu premjerministri vienojās uzdot satiksmes ministriem līdz 2020. gada februārim piedāvāt kopīgu risinājumu “Rail Baltica” integrētai projekta ieviešanas modeļa izveidei.

06.12.2019 Satiksmes ministrija

Šodien, 6. decembrī, satiksmes ministrs Tālis Linkaits tikās ar Igaunijas Republikas ekonomikas lietu un infrastruktūras ministru Tāvi Āsu (Taavi Aas), Polijas infrastruktūras ministru Andžeju Adamčiku (Andrzej Adamczyk) un Lietuvas Republikas transporta un sakaru ministru Jaroslavu Narkeviču (Jaroslav Narkevič), lai runātu par “Rail Baltica” projekta attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem transporta jomā.

05.12.2019 Valsts kanceleja

2019. gada 4. decembrī Latvijā viesojās Atvērtās pārvaldības partnerības delegācija (OGP), ar mērķi pārrunāt, kā tiek veicināta atvērtā pārvaldība Latvijas dalības OGP ietvaros. Tika pārrunāts Latvijas paveiktais, piemēram,  uzņēmumu un publisko iepirkumu lielāka atklātība un godprātība, sabiedrībai nozīmīga informācija atvērto datu formā, trauksme celšanas mehānisms, “nulles birokrātijas” pasākumi, atbalsts sabiedrības līdzdalībai un NVO sektora attīstībai. 

05.12.2019 Izglītības un zinātnes ministrija

Piektdien, 2019. gada 6. decembrī, Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē plānots izskatīt jautājumu par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2018. gada nogalē un 2019. gadā. 
Padome izskatīs arī Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta sporta politikas pamatnostādņu īstenošana 2014. – 2018. gadā, kā arī uzklausīs aktuālo informāciju par paveikto un plānoto Sporta nozares attīstības darba grupā.

Lapas