Aktualitātes

10.07.2019 Ārlietu ministrija

2019. gada 9. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemti divi rīkojuma projekti par civilo ekspertu Oskara Kastēna un Raimonda Koptenkova dalību ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine), sākot ar šī gada 1. augustu.

09.07.2019 Kultūras ministrija

Lai Latvijā sekmētu sadarbību un dialogu starp romiem, pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem, valdība 9. jūlija sēdē, izskatot Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto informatīvo ziņojumu*, lēma par projekta „Latvijas romu platforma” turpināšanu un tam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

09.07.2019 Kultūras ministrija

9. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Kultūras ministrijas informatīvais ziņojums par pagaidu līdzekļu piešķiršanu Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma organizēšanai 2019. gadā, jo Eiropas Savienības piešķirtais finansējums pilnā apmērā tiks pārskaitīts 2020. gadā pēc foruma veiksmīgas norises.

09.07.2019 Labklājības ministrija

Pērn, salīdzinot ar 2017.gadu, reģistrēts ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājums. Salīdzinot ar 2017.gadu,  pērn šādu bērnu skaits bija samazinājies par 231 cilvēkiem.

09.07.2019 Kultūras ministrija

9. jūlija sēdē Ministru kabinets izskatījis un apstiprinājis Kultūras ministrijas sagatavotos grozījumus Arhīvu likumā, saskaņojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas* prasības ar sabiedrības tiesībām uz informācijas pieejamību.

09.07.2019 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

9.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)  sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību”, kurā izklāstīti un pamatoti veicamie pasākumi, lai nodrošinātu par plūdiem atbildīgo institūciju – VARAM, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), AS “Latvenergo”, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), pašvaldību, mazo HES īpašnieku - rīcības un sadarbspēju ārkārtas situācijās daudz operatīvāku un efektīvāku, tādējādi mazinot plūdu nodarītos zaudējumus iedzīvotājiem un tautsaimniecības sektoriem.

09.07.2019 Finanšu ministrija

Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, uz kuriem attiecas transfertcenu regulējums, Ministru kabinets (MK) otrdien, 9. jūlijā, pieņēma grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumos.  Ar tiem Latvijā tiek ieviestas atvieglotas prasības transfertcenu noteikšanai zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem.

09.07.2019 Ekonomikas ministrija

Otrdien, 9. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā. Tā rezultātā BIS kļūs par vienotu platformu jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai -  no būvniecības ieceres līdz ekspluatācijas beigām.

09.07.2019 Zemkopības ministrija

Otrdien, 9. jūlijā, valdība izskatīja Zemkopības ministrijas (ZM) iesniegto informatīvo ziņojumu par nepieciešamību piešķirt papildus līdzekļus valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, atbalstot finansējuma palielināšanu šim mērķim, sākot ar 2020. gadu.

09.07.2019 Satiksmes ministrija

Lai veicinātu lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību konkurētspēju, otrdien, 9. jūlijā, valdība apstiprināja precizēto kārtību, kādā nosaka atbrīvojumus autoceļu lietošanas nodevai lauksaimniecības nozarē, kā arī definēts nodevas maksātāju loks.

Lapas