Aktualitātes

16.09.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 16. septembrī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014. gada 30. jūnijam. Šādu ziņojumu FM iesniedz MK reizi ceturksnī.

16.09.2014 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 2014.gada 16.septembrī, ar mērķi nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto jauno Slīteres nacionālā parka likumprojektu.

16.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 16.septembī, lēma no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta piešķirt 600 000 eiro Latvijas Basketbola savienībai, lai tā varētu segt ar 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra rīkošanu Latvijā saistītā licences maksājuma pirmo daļu.

16.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Ministru kabinets (MK) šodien, 16.septembrī, apstiprināja 14 valsts pētījumu programmas 2014.-2017.gadam, kas izstrādātas saskaņā ar iepriekš izvirzītajiem sešiem prioritārajiem virzieniem zinātnē.

16.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai augtu arodapmācību apguvušo personu loks un efektīvi tiktu apgūts finansējums, otrdien, 16.septembrī, valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības””.

16.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji 2014./2015.saimnieciskajā gadā saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa par 88 litriem (maksimums) dīzeļdegvielas par apstrādātās zemes hektāru, jūtami samazinot finansiālo slogu, otrdien, 16.septembrī, valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”.

16.09.2014 Zemkopības ministrija

Saistībā ar Eiropas Komisijas veiktajiem pretpasākumiem Krievijas embargo, otrdien, 16.septembrī, valdība apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū”, lai paplašinātu to produktu klāstu, uz kuriem var attiecināt atbalstu privātai uzglabāšanai.

16.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 16.septembrī, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz apbalvojumu dibināšanu par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos profesionālās izglītības meistarības konkursos un augstākās izglītības iestāžu studējošo sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās.

16.09.2014 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 16. septembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu par Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta Liepājas I kategorijas nodaļas vecākā inspektora virsleitnanta Jāņa Padāna nosūtīšanu dalībai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā līdz 2014.gada 31.decembrim.

16.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība šodien, 16.septembrī, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Liepājas Universitātes profesorei Ilzei Valcei un Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesoram filoloģijas doktoram Edgaram Lāmam.

Lapas