01.02.2017
Ekonomikas ministrija

Ūdens patēriņa starpība: kā tā veidojas un kā to samazināt?

Ekonomikas ministrija apkopojusi saņemtos jautājumus saistībā ar norēķiniem par ūdens pakalpojumu dzīvojamās mājas un sagatavojusi informāciju par ūdens patēriņa uzskaites un ūdens patēriņa starpības samaksas jautājumiem daudzdzīvokļu namos. 

Pēc saņemtajām vēstulēm apzināta nepieciešamība skaidrot, kā tiek noteikts ūdens patēriņš dzīvojamās mājās, kā veidojās ūdens patēriņa starpība, kas ir sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas robežu un norēķina kārtība. Ekonomikas ministrija aicina iepazīties ar sagatavotajām infografikām, kas skaidro aktuālākos jautājumus, kā arī aplūkot informāciju, kas pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Ūdens patēriņa starpība: Kā tā veidojas un kā to samazināt?

Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam -  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums ko sniedz mājai kopumā.


 

Paraugi lēmuma pieņemšanas veidiem par ūdens aprēķina kārtības noteikšanu:

  1. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols (.doc)
  2. Aptaujas lapa un dzīvokļu īpašnieku balsošanas protokols (.doc)

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrija
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67013193, evita.urpena@em.gov.lv

 

 

Dalīties