11.10.2019
Centrālā vēlēšanu komisija

Valdība atbalsta vēlēšanu IT sistēmu iegādi valsts īpašumā

Ministru kabinets 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdē apstiprināja likumprojektu par valsts budžetu 2020. gadam, tajā atbalstot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) finansējuma pieprasījumu, kas paredz vēlēšanu administrēšanas lietojumprogrammu iegādāties valsts īpašumā. Nākamā gada valsts budžeta projektu vēl jāapstiprina Saeimai, parlamentā to plānots iesniegt pirmdien, 14. oktobrī.

Lai neturpinātu līdzšinējo praksi, ka vēlēšanu administrēšanas sistēma tiek nomāta ārpakalpojumā un ilgstoši ir atkarīga no viena komersanta sniegtajiem pakalpojumiem un līgumcenas, CVK rosināja atteikties no vēlēšanu sistēmu nomāšanas un izstrādāt lietojumprogrammu, kura turpmāk atrastos valsts īpašumā.

Vienlaikus vēlēšanu administrēšanas sistēmas atrašanās valsts īpašumā ļautu arī labāk pārvaldīt sistēmas drošības riskus un nākotnē ietaupīt, ieviešot nepieciešamos sistēmas uzlabojumus pirms kārtējām vēlēšanām. Salīdzinājumam – vēlēšanu e-pakalpojumi valstij kopš 2011. gada ir izmaksājuši aptuveni divus miljonus eiro. Savukārt lietojumprogrammas uzturēšanas izdevumus būtu iespējams segt no vēlēšanu budžeta programmām.

Valsts kontrole revīzijas ziņojumos vairākkārt vērsusi uzmanību uz pastāvošajiem riskiem, kas rastos, ja līdz šim pakalpojumu nodrošinājušais komersants izlemtu iepirkumos vairs nepiedalīties un citu komersantu piedāvājumi netiktu saņemti. Līdzšinējā pieredzē bijis arī gadījums, kad 2017. gadā komersanta piedāvātā līgumcena pārsniedza CVK budžeta iespējas un citi pretendenti savu piedāvājumu neiesniedza, kā rezultātā bija jālūdz Saeimai piešķirt papildu finansējums. Īpaši augsti riski neiegūt nepieciešamo pakalpojumu pastāv, ja būtu nepieciešams sarīkot parlamenta vai pašvaldību ārkārtas vēlēšanas.

CVK vēlēšanu administrēšanas lietojumprogrammas sastāvā paredzēts bāzes modulis un četri moduļi dažādiem vēlēšanu procesiem - pašvaldību velēšanām, Saeimas vēlēšanām, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanai. Vēlēšanu administrēšanas sistēmā tiktu iekļautas tādas funkcijas kā kandidātu sarakstu sagatavošana, iesniegšana, pieņemšana, reģistrēšana, publicēšana, vēlēšanu zīmju mašīnlasāmu maketu sagatavošana, vēlēšanu zīmju skenēšana, elektronisks vēlēšanu gaitas žurnāls vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņiem, vēlēšanu rezultātu apkopošana un publicēšana, statistikas pārskatu sagatavošana un datu arhivēšana.

2020.gada budžetā valdībā atbalstītais finansējums lietojumprogrammas bāzes moduļa un pašvaldību vēlēšanu moduļa izstrādei ir  567 534 eiro. Savukārt 2021.gadā paredzēts izstrādāt moduli Saeimas vēlēšanām, kam 2021. gada valsts budžetā iezīmētais finansējums ir 386 034 eiro. Turpmākajos gados plānota arī atsevišķu moduļu izstrāde Eiropas Parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanai.

Kārtējām pašvaldību vēlēšanām Latvijā jānotiek 2021. gada jūnijā, Saeimas vēlēšanām – 2022. gada oktobrī, bet Eiropas Parlamenta vēlēšanām – 2024. gada maijā.

Ministru kabineta apstiprinātais Likumprojekts "Par valsts budžetu 2020.gadam"

CVK Informācijas nodaļa
tālr. 67814900

Dalīties