13.11.2018
Ekonomikas ministrija

Valdība nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem

Ministru kabineta 13. novembra sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”, kuru mērķis ir nodrošināt, ka kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji efektīvi veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus.

Attiecīgi MK sekmēs arī Moneyval novērtējumā konstatēto problēmu risināšanu un identificēto pasākumu īstenošanu. 

MK noteikumi nosaka prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanā, risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmai un tās izveidei, klientu izpētei un klienta veikto darījumu uzraudzībai tām personām, kurām Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izsniedz speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kā zināms, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikts pienākums PTAC uzraudzīt minētos likuma subjektus, attiecīgi, patērētāju kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju prasību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanai izpildi.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. MK noteikumi stāsies spēkā stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T.: 67013193

Dalīties