30.05.2014
Valsts kanceleja

Valdība un investori nosaka prioritātes investīciju vides uzlabošanai Latvijā

Piektdien, 30.maijā, 18.valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) sēdē tās dalībnieki kā šā gada prioritātes izvirzīja makroekonomikas un nodokļu politikas uzlabošanu, investīciju drošību, veselības aprūpes sistēmas attīstību un intelektuālā īpašuma aizsardzību. Padome arī atzinīgi vērtēja līdzšinējo pušu sadarbību un pauda gatavību kopīgi turpināt uzlabot investīciju vidi Latvijā.

Vērtējot 2013.gadā panākto progresu, uzņēmēji izteica atzinību par Latvijas pastāvīgo un vienmērīgo makroekonomikas izaugsmi. Puses bija vienisprātis, ka jāsaglabā apņēmība nodrošināt fiskālo disciplīnu un atbildīgu fiskālo politiku, kā arī skaidru turpmākās nodokļu politikas virzienu, kas atspoguļo un atbilst valsts sociāliem un ekonomiskiem mērķiem. Investori apsveica Latviju arī ar eiro ieviešanu. „Tas liecina par valsts spēju īstenot savus mērķus,” pauda uzņēmēji.

Investori atzina, ka pastāvīgai Latvijas ekonomikas attīstībai, ir ļoti svarīgi apņēmīgi turpināt un pabeigt pēdējo gadu laikā izsludinātās un plaši apspriestās reformas. Tostarp, jāturpina cīņa ar nodokļu nemaksāšanu, atbalstot atbildīgās iestādes un vēršoties pret problēmas cēloņiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma pauda, ka šogad sanāksme notiek starptautiski sarežģītos apstākļos: „Pēdējo mēnešu laikā esam piedzīvojuši Krievijas izraisīto vardarbību Ukrainā. Latvija kopā ar pārējām ES dalībvalstīm stingri nosodījusi Krievijas agresijas izpausmes Austrumukrainā. Tādēļ arī Latvija pievērsusi pastiprinātu uzmanību valsts aizsardzībai un drošībai. Nepieciešams kopā ar kaimiņiem un partneriem reģionā novērst mūsu 100% atkarību no Krievijas dabas gāzes, veidojot infrastruktūras savienojumus ar Rietumeiropu un meklējot alternatīvus piegādātājus”. Premjerministre uzsvēra, ka tiks darīts viss iespējamais, lai palīdzētu uzņēmējiem pielāgoties un atrast jaunus noieta tirgus, kas aizstātu šī brīža atsevišķu nozaru sarūkošo biznesu iespējas Krievijā. Tāpat premjere uzsvēra, ka šīs valdības laikā netiks veiktas nodokļu politikas izmaiņas.

L.Straujuma uzsvēra, ka Latvijas ekonomikas stabilitāti nodrošinās arī notiekošā pāreja uz zināšanām balstītu ekonomikas modeli, kas veicinātu eksporta pieaugumu. “Mums ir svarīgi kopīgi ar ārvalstu investoriem atrast efektīvākos veidus, kā stiprināt zināšanu ekonomikas attīstību, celt uzņēmumu konkurētspēju eksportējošās nozarēs, paaugstināt produktivitāti un inovācijas kapacitāti. Tādējādi nodrošināsim Latvijas ekonomikas un katras konkrētās nozares izaugsmi ilgtermiņā,” teica Ministru prezidente savā uzrunā investoriem.

Pārrunājot 2014.gada prioritātes, puses vienojās turpināt stiprināt darījumu drošību un drošu kapitāla plūsmu, paužot, ka ir jāpilnveido esošie jomas regulējums. Savukārt apspriežot sabiedrības veselības jomā panāktos rezultātus, valdība un investori vienojās, ka sistēmas kvalitātes būtisku uzlabošanu var panākt, ieviešot labāku veselības aprūpes iestāžu un to sniegto pakalpojumus pārvaldību. „Jau pārredzamā nākotnē ir jānosaka skaidrs valsts veselības aprūpes pakalpojumu grozs un jāformulē kvalitātes standarti,” teikts sanāksmes komunikē.

Apspriežot intelektuālā īpašuma aizsardzību, puses vienojās, ka konkrētas izmaiņas tiesiskajā regulējumā un lielāka sabiedrības informētība par intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi var būt sākumpunkts efektīvākai personu tiesību aizsardzībai šai jomā.

Diskutējot par gada laikā paveikto, puses pārrunāja aktualitātes enerģētikas jomā, tiesu sistēmā, publisko iepirkumu jomā, kā arī transporta, atkritumu apsaimniekošanas nozarē un citās jomās.

Investori pauda, ka enerģētikas politika ir viens no uzņēmēju aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem, tādēļ nepieciešams turpināt formulēt enerģētikas politikas ilgtermiņa perspektīvu. Tāpat uzņēmēji izteica atzinību par panākumiem tiesas procesu paātrināšanā un veiktajām tiesu sistēmas reformām, kas veicina tiesu darbības efektivitāti.

Uzņēmēji atzinīgi vērtēja valdības rīcību arī publisko iepirkumu efektivitātes uzlabošanā, vienlaikus paužot, ka tā jāturpina uzlabot attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma regulējumu. Investori pauda, ka jāturpina ieviest uzlabojumi arī transporta nozares un atkritumu apsaimniekošanas politikas attīstībā, stiprinot brīvās konkurences principu Latvijas ekonomikā.

Sanāksmi tradicionāli vadīja Ministru prezidente L.Straujuma un sēdes goda priekšsēdētājs, „Swedbank” grupas vadības loceklis Hokans Bergs (Håkan Berg). Sanāksmē goda viesa statusā piedalījās arī starptautiskās inovāciju organizācijas „LeadTheFuture” dibinātāja un izpilddirektore Marianne Abiba-Peča (Marianne Abib-Pech).
 
Sēdi no ĀIPL puses apmeklēja tādu uzņēmumu augsta līmeņa vadītāji kā „CEMEX”, „DNB”, „EY”, „Eversheds International Limited”, „Fortum Corporation”, „GlaxoSmithKline”, „Indtec Baltic Coal”, „Klasmann-Deilmann”, „Knauf”, „KPMG”, „Linstow”, „Mariner”, „NCH Advisors”, „Neste Oil”, „PricewaterhouseCoopers”, „Reitangruppen”, „Rimi Baltic”, „RSA Group”, „SEB”, „Food Union”, „SPI Group”, „Statoil Fuel & Retail”, „Swedbank”, „TAV”, „TeliaSonera”, „Uralchem”, „Vitol”, „Stockholm School of Economics in Riga”, kā arī 11 ārvalstu (Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valstis, Beļģija un Luksemburga, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija, Šveice) tirdzniecības palātu priekšsēdētāji.

Par investīcijām:
2012.gadā un 2013.gadā piesaistīto investīciju apjoms sasniedza attiecīgi 3,2% un 2,3% no IKP. 2013.gada beigās uzkrātās investīcijas Latvijas ekonomikā sasniedza 11471,9 milj. eiro, kas bija par 12% vairāk nekā pirms gada. Latvijas ārvalstu tiešo investīciju struktūru tradicionāli veido ES valstis. Latvijai ir būtiskas sadarbības iespējas ar ASV, Franciju, Vāciju, Lielbritāniju, Japānu, Ķīnu, Krieviju, Indiju. Infografika par investīciju vidi Latvijā.

Par valdības un AĪPL tikšanos:
ĀIPL ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies lielākie ārvalstu uzņēmumi, kas veikuši nozīmīgas investīcijas Latvijā un vienpadsmit ārvalstu tirdzniecības kameras Latvijā. ĀIPL aktīvi meklē un iesaka risinājumus, lai sadarbībā ar Latvijas valdību uzlabotu un attīstītu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī. Saskaņā ar investoru izvirzītajiem prioritārajiem jautājumiem ĀIPL ietvaros konkrētus priekšlikumus izstrādā darba grupas, kuru sastāvā darbojas investoru uzņēmumu un ārvalstu tirdzniecības kameru pārstāvji.

Latvijas valdības un ĀIPL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999.gada, to mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un ĀIPL ikgadējās sanāksmēs piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un ĀIPL biedru uzņēmumu vadītāji. Plašāka informācija par ĀIPL.

Fotogrāfijas no tikšanās: http://ej.uz/d9mm

Materiāli par tikšanos un prezentācijas

Papildu informācija:
Džeina Tamuļeviča
Ministru prezidentes preses sekretāre 
Tālr.: +371 29782012 
E-pasts: Dzeina.Tamulevica@mk.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Komunikācijas departamenta konsultante 
Tālr. +371 67082922 
E-pasts: diana.germane@mk.gov.lv 

Dalīties