19.09.2013
Valsts kanceleja

Valsts ģerbonis – no 2015.gada valsts pārvaldes vizuālajā identitātē

Latvijas valsts ģerbonis no 2015.gada kļūs par centrālo elementu valsts pārvaldes iestāžu vizuālajā identitātē, aizstājot pašreiz lietotos dažādos logotipus. Tādējādi sabiedrība iegūs daudz skaidrāku un nepārprotamāku priekšstatu par konkrētās institūcijas piederību valsts pārvaldei.

Valsts prezidents Andris Bērziņš 2012.gada sākumā aktualizēja jautājumu par valsts ģerboņa lietošanu valsts pārvaldē, iesniedzot atbilstošus grozījumus likumā „Par Latvijas valsts ģerboni”, kas paredzēja ieviest valsts pārvaldē vienotu vizuālo identitāti. Saeima pagājušā gada 14.jūnijā atbalstīja minētos grozījumus likumā, kas noteica arī uzdevumu Ministru kabinetam izstrādāt regulējumu vienotas vizuālās identitātes ieviešanā valsts iestādēs.

Pildot minēto uzdevumu, Valsts kanceleja izstrādājusi noteikumu projektu par vienotu vizuālo identitāti Ministru kabinetam padotajās institūcijās. Ceturtdien, 19.septembrī, tas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikuma projekts paredz nosacījumus, kad valsts ģerbonis lietojams obligāti, kad to ieteicams darīt, kā arī gadījumus, kad valsts ģerboni nedrīkstētu lietot.

Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece Ramona Umblija uzsver: „Pēdējos gados modē nākusī prakse - lietot logo jeb logotipus – savā būtībā nav savienojama ar augstāko valsts varu pārstāvošo institūciju funkcijām. Logotips jeb firmas zīme (nereti dēvēta par zīmolu, „trademark” – komerciāla prečzīme) pēc savas izcelsmes ir uzņēmējdarbības, biznesa vides instruments, tāpēc nevar kalpot kā valsts institūcijas statusa un atpazīšanas zīme. Valsts ģerboņa attēls ir Latvijas valsts vizuālās identitātes simbols, tādēļ īpaša uzmanība pievēršama gan vizuālajam, gan satura kontekstam, kurā un kādā veidā tas lietots, gan tā attēla kvalitātei”.

Vienotas vizuālās identitātes ieviešana loģiski papildina citas jau uzsāktās valsts pārvaldes aktivitātes – administratīvā sloga mazināšanu, uz klientu orientētas attieksmes veidošanu pakalpojumu sniegšanā, tiesiskā regulējuma vienkāršošanu, investīcijām draudzīgas vides radīšanu u.c. Vienota vizuālā identitāte ieviesta arī citās valstīs.

ILZE PAVLOVA
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālrunis: 67082902, 26533905
E-pasts: ilze.pavlova@mk.gov.lv 

Dalīties