13.06.2014
Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts informatīvais ziņojums par zinātnes strukturālās reformas īstenošanu

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 12.jūnijā, tika izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam”.

Zinātnes strukturālā reforma balstās uz zinātnisko institūciju neatkarības principu un četriem galvenajiem virzieniem: zinātnisko institūciju iniciētās reformas, zinātnes normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošana, atbalsts zinātnisko institūciju iniciētajām reformām un zinātniskās darbības monitorings.

Gatavojot informatīvo ziņojumu, IZM konsultējās ar nozaru ministrijām, augstskolām un zinātniskajām institūcijām, lai vienotos par kopējiem uzstādījumiem un reformu virzieniem, kas jāatspoguļo informatīvajā ziņojumā. Zinātniskās institūcijas un augstskolas pēc IZM lūguma izstrādāja pasākumu plānus starptautiskajā izvērtējumā minēto problēmu risināšanai un savas zinātniskās darbības kapacitātes attīstībai.

Šodien, 12.jūnijā, IZM pārrunās informatīvajā ziņojumā iniciētos reformu atbalsta pasākumus ar Latvijas Zinātnes padomi, bet 13.jūnijā - ar Latvijas augstskolu zinātņu prorektoriem. Savukārt 30.jūnijā tiks organizēts darba seminārs visu zinātnisko institūciju vadītājiem.

Zinātnisko institūciju un augstskolu priekšlikumi par zinātnes strukturālo reformu ir atrodami IZM mājas lapā: http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/ZI-priekslikumi.html.

Kristīne Keiča
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047804
www.izm.gov.lv

Dalīties