17.07.2014
Satiksmes ministrija

Veidos jaunu vienoto sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmu

Ceturtdien, 17.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kas paredz jaunu vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas ieviešanu.

VSS izsludinātais MK noteikumu projekts „Vienotas sabiedriskās transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība” aizstās šobrīd spēkā esošos MK noteikumus, kas regulē kārtību, kādā izveido un uztur vienotu sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmu.

Ar jaunajiem MK noteikumiem esošā sistēma tiks modernizēta, kā arī papildināta ar rīkiem, kas nepieciešami kvalitatīvai sabiedriskās transporta pakalpojumu pārzināšanas funkciju veikšanai saistībā ar notikušo reģionālo vietējās nozīmes maršrutu pārzināšanas funkciju pārņemšanu no plānošanas reģioniem ar 2014.gada 1.janvāri.

Jaunā sistēma ļaus efektivizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas procesu, kas ilgtermiņā uzlabos valsts budžeta līdzekļu izlietošanas pārskatāmību un efektivitāti.

Ar noteikumu projektu paredzēts noteikt tādas sistēmas izveidošanu, kas kvalitatīvi varēs pildīt sabiedriskā transporta pakalpojumu apstiprinātās informācijas uzturēšanas un glabāšanas funkcijas, kā arī saņemt un uzglabāt informāciju par pasažieru plūsmu.

Šīs informācijas pieejamība elektroniskā formā ļaus mūsdienīgā veidā un kvalitatīvi veikt datu apmaiņu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanās iesaistītajām personām (piemēram, autoostas, uzziņu dienesti), kā arī realizēt maršrutu plānošanai nepieciešamo informācijas analīzi, izmantojot izveidotajai datubāzei pievienotus mūsdienīgus datu apstrādes rīkus.

Izmantojot datu bāzē reģistrēto informāciju, būs iespējams nodrošināt kvalitatīvāku sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu līgumu izpildes kontroli, kā arī tuvākā nākotnē aizstāt pārvadātājiem un pilsētas nozīmes pārvadājumu pasūtītājiem pašlaik noteikto pārskatu papīra formātā iesniegšanu ar nepieciešamās informācijas apmaiņu elektroniskā formā.

Noteikumu projektā paredzētais vienotais biļešu rezervēšanas (tirdzniecības) portāls, kas kā atsevišķs rīks tiks nākotnē pievienots datubāzei, neveiks biļešu tirdzniecību, bet gan nodrošinās pasažierus ar apkopojošu informāciju par visām biļešu iespējamajām tirdzniecības vietām un elektroniskā formā novadīs attiecīgo pasažiera pieprasījumu līdz interesējošā transportlīdzekļa biļešu tirgotājam. Tādējādi noteikumu projektā ir ietvertas normas, kas paredz datu bāzē ietveramās informācijas veidu un apjomu, datu bāzes izveidošanā, uzturēšanā un informācijas ievadē iesaistīto personu loku, kā arī datu bāzē ievadītās informācijas apmaiņas kārtību.

Lai VSS izsludinātais MK noteikumu projekts stātos spēkā, tas būs jāapstiprina valdībā.

Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028370, e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Dalīties