14.07.2015
Izglītības un zinātnes ministrija

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmas turpinās īstenot Latgales reģionā

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanu turpinās divas profesionālās izglītības iestādes Latgalē, tādējādi nodrošinot profesiju apguves iespējas reģionā. Valdība otrdien, 14.jūlijā, atbalstīja Viduslatgales Profesionālo vidusskolu pievienot Malnavas koledžai no šā gada 1.septembra, taču daļu no izglītības programmām pārņems arī profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

Malnavas koledža īsteno līdzīgas programmas lauksaimniecībā, līdz ar to tā pārņems no profesionālās vidusskolas  izglītības programmas “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības tehnika” un arī “Autotransports”, bet Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma mācību īstenošanas vietā Preiļos tiks īstenotas izglītības programmas “Tūrisma pakalpojumi”, “Lauku tūrisma pakalpojumi”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Būvdarbi”. Vienojoties ar Daugavpils novada pašvaldību par izglītības programmu līdzfinansēšanu, koledža var īstenot profesionālās izglītības programmas Višķu pagastā, Daugavpils novadā.

Profesionālās vidusskolas audzēkņi varēs turpināt mācības gan koledžā, gan tehnikuma mācību īstenošanas vietā Preiļos. Tāpat tiks nodrošināta vieta dienesta viesnīcā. Atbilstoši statistikas datiem Viduslatgales Profesionālajā vidusskolā pērn 1.oktobrī mācījās 484 audzēkņi, tai skaitā 229 valsts budžeta finansētās grupās, 163 Eiropas Sociālā fonda finansētās grupās un 92 maksas grupās. Audzēkņu skaits no valsts budžeta finansētajās grupās vidusskolā mācību īstenošanas vietās Jaunaglonā un Višķos pēdējos gados nepārtraukti samazinās. Sarūkot skolēnu skaitam, samazinājies arī skolai pieejamais valsts budžeta finansējuma apmērs, ko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem aprēķina atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības iestādē. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka audzēkņu skaits arī turpmākajos gados varētu samazināties.

Turpinot profesionālās izglītības kvalitātes un modernas mācību vides uzlabošanu un darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, Izglītības un zinātnes ministrija attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu. Tas paredz, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā - darba galdos, laboratorijās un autotehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās. Šis process turpina arī Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošanu, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūru. Vienlaikus tiek sekmēta visu veidu resursu efektīva izmantošana, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī ceļot profesionālās izglītības prestižu.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348122&mode=mk&date=2015-07-14

 

Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047893, 26689592

Dalīties