18.06.2015
Ministru prezidents

Vienojas veidot ekspertu darba grupu ienākumu nevienlīdzības mazināšanai

Ceturtdien, 18. jūnijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji neatbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, kopā ar valdību tika panākta vienošanās, ka nepieciešama diskusija ekspertu līmenī.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdes laikā Finanšu ministrijas (FM) pārstāvis valdību un sociālos partnerus iepazīstināja ar sagatavotajiem priekšlikumiem diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, tomēr sociālie partneri FM iniciatīvu neatbalstīja pēc būtības. Diskusiju gaitā tika nolemts, ka nepieciešams izveidot ekspertu darba grupu, kas risinātu jautājumus ienākumu nevienlīdzības mazināšanai. NTSP sēdes laikā valdība un sociālie partneri nolēma, ka augustā, kad atkal tiks sasaukta NTSP, lai vienotos par nodokļu paketi 2016.gada budžetam, šis jautājums tiks skatīts atkārtoti. Tāpat kopējā nodokļu paketē skatīs jautājumu par minimālo darba algu nākamajam gadam, jo valdībai un sociālajiem partneriem vēl nav izdevies nonākt pie vienota viedokļa.

Kā norāda gan Ministru prezidente Laimdota Straujuma, gan LDDK viceprezidents Juris Biķis- ir jāatrod pareizie instrumenti nevienlīdzības mazināšanai, tomēr būtiski pirms tam veikt mērķtiecīgus sagatavošanās darbus ekspertu darba grupas līmenī, lai izanalizētu un aprēķinātu efektīvākos potenciālos rīcības variantus.

Ņemot vērā nepieciešamību pēc ilgtspējīgas un prognozējamas nodokļu politikas un nodokļu administrēšanas sistēmas, NTSP sēdes laikā tika nolemts, ka nepieciešams dibināt jaunu NTSP apakšpadomi- Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomi.  Tāpat gan no valdības, tika atbalstīts sociālo partneru izvirzītais priekšlikums, kas turpmāk paredzēs, ka NTSP sēdēs ministriju ir tiesīgi pārstāvēt tikai ministri, tādejādi organizējot kvalitatīvāku, politiski atbildīgāku un valstiski nozīmīgāku sēžu norises gaitu.

Sēdes materiāli pieejami: http://ejuz.lv/4eq

Audio ieraksts: http://ejuz.lv/4hw

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome – koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. Plašāk par NTSP: http://ejuz.lv/2j

 

Laura Titāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082929
E-pasts: laura.titane@mk.gov.lv

Dalīties