03.03.2015
Zemkopības ministrija

Zivju produktu marķējumā būs jānorāda arī zivju sugas zinātniskais nosaukums

Otrdien, 3. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem. Jaunais noteikumu projekts sagatavots, lai noteiktu izplatīšanai mazumtirdzniecībā paredzētajiem zivju produktiem marķējumā norādāmo sugu tirdzniecības nosaukumus latviešu valodā.

Jaunais noteikumu projekts paredz, ka, izplatot zvejas un akvakultūras produktus mazumtirdzniecībā, marķējumā jānorāda ne tikai zivju sugas komerciālais nosaukums, bet arī tās zinātniskais nosaukums. Noteikumu projekts sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kā arī grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

Vispārīgos principus, prasības un atbildību, kas reglamentē pārtikas produktu informāciju, jo īpaši pārtikas marķēšanu, nosaka regula (Nr. 1169/2011) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Saskaņā ar minētās regulas prasībām marķējumā obligāti jānorāda pārtikas produkta nosaukums, sastāvdaļu apraksts, pārtikas produkta neto daudzums, minimālais derīguma termiņš vai „izlietot līdz” datums, paziņojums par uzturvērtību u.c. informācija. Šīs regulas prasības jāievēro neatkarīgi no marķēšanas prasībām, kas paredzētas īpašos ES noteikumos, kurus piemēro konkrētiem pārtikas produktiem. Tāpēc regulā (Nr. 1379/2013) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju noteikts, ka, izplatot zvejas un akvakultūras produktus mazumtirdzniecībā, marķējumā jānorāda zivju sugas komerciālais nosaukums un tās zinātniskais nosaukums.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv un tas aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumus Nr. 646 „Noteikumi par zvejas produktu marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem”. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem” pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40342621&mode=mk&date=2015-03-03.

 

Informāciju sagatavoja: 
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Dalīties