Aktualitātes

14.07.2015 Valsts kanceleja

2015.gada 14.jūlijā CERT.LV saņēma ziņojumu par uzbrukumu Ministru kabineta mājaslapai www.mk.gov.lv.

14.07.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Jaunie noteikumi par studiju programmu licencēšanas un augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas kārtību, ko otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja Ministru kabinets, veicinās studiju programmu kvalitātes uzlabošanu. Licencēšanu un akreditāciju turpmāk veiks neatkarīga organizācija – Akadēmiskās informācijas centrs.

14.07.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 14. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja tālākai virzīšanai uz Saeimu likumprojektu „Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums”, kura mērķis ir maksimāli nodrošināt cilvēku, vides, infrastruktūras un īpašuma drošību un aizsardzību, kā arī noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetences. Likumprojekts paredz precizēt civilās aizsardzības definīciju, noteikt civilās aizsardzības sistēmas darbības principus, galvenos uzdevumus un vadību.

14.07.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanu turpinās divas profesionālās izglītības iestādes Latgalē, tādējādi nodrošinot profesiju apguves iespējas reģionā. Valdība otrdien, 14.jūlijā, atbalstīja Viduslatgales Profesionālo vidusskolu pievienot Malnavas koledžai no šā gada 1.septembra, taču daļu no izglītības programmām pārņems arī profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”.

14.07.2015 Labklājības ministrija

Bērniem ar pirmreizēji noteiktu invaliditāti, kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem, turpmāk būtiski palielināsies no valsts budžeta apmaksātu psihologa pakalpojumu apjoms. Tādējādi Labklājības ministrija (LM) paredz uzlabot atbalstu krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuru bērniem noteikta invaliditāte.

14.07.2015 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu ieguldījumiem akvakultūrā.

14.07.2015 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušām lauku saimniecībām. Atbalsts samazinās epizootijas vai epifitotijas dēļ radušās sekas un veicinās saimniecības ražošanas atjaunošanu un saimniecisko darbību.

14.07.2015 Valsts kanceleja

Otrdien, 14.jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

13.07.2015 Valsts kanceleja

Noslēdzies Edgara Lapiņa un Mārtiņa Vaivara pasniegtais tiešsaistes lekciju kurss „Argumentācija un kritiskā domāšana”, kas tapa projekta LU Open Minded ietvaros, sadarbojoties Latvijas Universitātei, Nordea bankai un Valsts kancelejai. Eksāmenu kursa noslēgumā sekmīgi nokārtojuši 535 kursa dalībnieki, no kuriem 332 ir Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki. Sirsnīgi sveicam kursa absolventus!

13.07.2015 Ministru prezidents

Svētdien, 12.jūlijā, Briselē notikušajā Eirozonas valstu un valdību vadītāju sanāksmē Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzsvēra, ka Grieķijas valdībai ir jādemonstrē konkrēta rīcība, kas apliecinātu, ka reformas tiek īstenotas. „Mēs novērtējam Grieķijas iesniegtos priekšlikumus, tomēr solījumi vien nav pietiekami, mums jāredz konkrēti darbi un tūlīt pat,” sacīja L.Straujuma.

Lapas