Aktualitātes

07.07.2015 Labklājības ministrija

Lai veicinātu to jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, iesaisti izglītībā un nonākšanu darba tirgū, sadarbībā ar pašvaldībām tiks īstenoti atbalsta pasākumi šo jauniešu apzināšanai un viņu zināšanu un  prasmju attīstīšanai.

07.07.2015 Satiksmes ministrija

Ministru kabineta (MK) sēdē 7.jūlijā izskatīts rīkojums „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga””

07.07.2015 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015. gada 4.ceturkšņa līdz 2022. gada beigām veiks iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumus un monitoringu, kā arī noteiks metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

07.07.2015 Izglītības un zinātnes ministrija

Šodien Ministru Kabinets (MK) apstiprinājis ekonomikas zinātņu doktori Irinu Seņņikovu par Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) rektori. Augstskolas Satversmes sanāksme prof. Senņikovu par rektoru atkārtoti ievēlēja 2015. gada 13. aprīlī.

07.07.2015 Satiksmes ministrija

Otrdien, 7.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja rīkojumu, kas paredz, ka VAS „Latvijas gaisa satiksme” 2014.gada peļņa tiks novirzīta uzsākto un plānoto investīciju projektu īstenošanā.

07.07.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 7. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā.

07.07.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 7. jūlijā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 192 personu, tajā skaitā, 11 nepilngadīgas personas, kuras naturalizējušās kopā ar vecākiem.

07.07.2015 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 7.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes* koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Noteikumi nosaka, kādā veidā risināma koplietošanas meliorācijas sistēmu darbības apmaksa, ja tās atrodas divu vai vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā.

07.07.2015 Ministru prezidents

Otrdien, 7.jūlijā, Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzstājās Eiropas Parlamenta (EP) plenārsēdē un sniedza izvērtējumu par Latvijas prezidentūru ES Padomē. 

07.07.2015 Valsts kanceleja

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja kungs!

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kungs!

Godātie deputāti!

Lapas