Aktualitātes

03.03.2015 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) nākamo četru gadu laikā veiks izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta sistēmā. Tās nepieciešamas, lai veicinātu bērnu augšanu ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē.

03.03.2015 Tieslietu ministrija

Šodien, 3.martā, Ministru kabinets pieņēma Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam, kuru mērķis ir intelektuālā īpašuma tiesību jomas vispusīga attīstība valstī un sabiedrības izglītošana intelektuālā īpašuma jomā.

03.03.2015 Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunus noteikumus par prasībām fasētas pārtikas marķējumam. Otrdien, 3.martā, valdība jaunos noteikumus „Prasības fasētas pārtikas marķējumam” apstiprināja, un tie, stājoties spēkā, aizstās līdzšinējos Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumus Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”.

03.03.2015 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Otrdien, 2015. gada 3. martā, valdība nolēma Ogres novada pašvaldībai segt izdevumus 50 procentus apmērā no pabalstiem, kurus pašvaldība izmaksāja ārkārtas situācijā 2014. gada 14. – 17. oktobra plūdu laikā cietušo iedzīvotāju mājokļa (deklarētās dzīvesvietas) daļējai atjaunošanai.

03.03.2015 Zemkopības ministrija

Otrdien, 3. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem. Jaunais noteikumu projekts sagatavots, lai noteiktu izplatīšanai mazumtirdzniecībā paredzētajiem zivju produktiem marķējumā norādāmo sugu tirdzniecības nosaukumus latviešu valodā.

03.03.2015 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 3.martā, atbalstījusi 8538 eiro pabalsta piešķiršanu Rīgā dzimušo trīnīšu ģimenei. Pabalstu piešķir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

03.03.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 3.martā, Ministru kabinets izsludināja likumprojektu “Repatriācijas likums”, kura mērķis ir sekmēt un atbalstīt Latvijas pilsoņu, latviešu un lībiešu (līvu) izcelsmes personu un viņu ģimenes locekļu pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

03.03.2015 Ministru prezidents

Labdien, godātie nevalstisko organizāciju pārstāvji un viedokļu līderi no visas Eiropas!

02.03.2015 Valsts kanceleja

Valsts kanceleja noraida KNAB amatpersonu un darbinieku arodbiedrības iebildumus saistībā ar izstrādāto likumprojektu KNAB darbības un pārraudzības modelim, kas paredz iestādes nedalāmību, neatkarības un atbildības stiprināšanu.

02.03.2015 Ministru prezidents

2.martā Laimdota Straujuma gadskārtējā biedrības „Zemnieku Saeima” kongresā aicināja lauksaimnieku organizācijas kopā ar Zemkopības ministriju jau šogad sniegt savus priekšlikumus Eiropas Komisijai par ES lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada. 

Lapas