Aktualitātes | Page 263 | Ministru kabinets

Aktualitātes

05.02.2015 Labklājības ministrija

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada 3.ceturkšņa līdz 2021.gadam īstenos pasākumus, kuru galvenais mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un piemērotā darbā vai apmācībā, tādējādi mazinot viņu sociālās atstumtības riskus.

05.02.2015 Ministru prezidents

Piektdien, 6.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma dosies reģionālajā vizītē uz Vidzemi, kuras laikā tiksies ar Vecpiebalgas, Valmieras, Limbažu, Smiltenes un Gulbenes vidusskolas skolotājiem, lai pārrunātu skolu reformu aktuālos jautājumus un uzklausītu dažādus viedokļus no mazākām un lielākām Vidzemes skolām. Brauciena laikā Laimdota Straujuma tiksies arī ar Vecpiebalgas novada pašvaldības vadību un vietējiem uzņēmējiem.

04.02.2015 Ārlietu ministrija

Latvija asi nosoda teroristiskā grupējuma ISIL („Islāma valsts Irākā un Levantē”) veikto terora aktu, īpaši nežēlīgi nogalinot gūstā saņemto Jordānijas gaisa spēku pilotu Maazu al Kasasbehu (Moaz al-Kasasbeh). Latvija stingri nosoda jebkāda veida terora un vardarbības aktus un izsaka visdziļāko līdzjūtību Maaza al Kasasbeha ģimenei, tuviniekiem, Jordānijai un visai tās tautai.

03.02.2015 Ministru prezidents

Šo ceturtdien, 5. februārī pirmo reizi tiks sasaukta 2014. gadā izveidotā Nacionālā attīstības padome, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, rosināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un veicināt attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu.

03.02.2015 Zemkopības ministrija

Kopš 2000.gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010.gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2013.gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu pārbaužu veikšanas metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus.

03.02.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un apstiprināts MK noteikumu projekts par muitas noliktavu darbību. Noteikumi būtiski mazinās administratīvo slogu komersantiem, kas ir saņēmuši vai nākotnē saņems atļauju muitas noliktavas darbībai vai vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšanai muitas noliktavā.

03.02.2015 Labklājības ministrija

No 2017.gada 1.janvāra cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā vecuma pensijai nepieciešamie 15 gadi, būs iespēja saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jau no dienas, kad viņi būs sasnieguši nepieciešamo pensionēšanās vecumu, informē Labklājības ministrija.

03.02.2015 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 3.februārī Ministru kabinets izdeva noteikumus, kas paātrinās zvanītāja atrašanās vietas datu nodošanu glābšanas dienestiem. Ja iedzīvotājs zvanīs uz numuru "110", "112", "113","114" vai  “115” un glābšanas dienestiem būs nepieciešamība noteikt zvanītāja atrašanās vietu, tad telekomunikāciju operatoram datus par aptuveno personas atrašanos būs jānodod glābšanas dienestiem minūtes laikā.

03.02.2015 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. februārī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts informatīvais ziņojums par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas (SM) izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā.

03.02.2015 Zemkopības ministrija

Primārie lauksaimniecības produktu ražotāji, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti savas darbības finansēšanai aktīvi izmanto banku kredītus un lielus līdzekļus, ko varētu izmantot investīcijām efektivitātes pa

Lapas