Aktualitātes

29.04.2020 Valsts kanceleja

Otrdien, 28.aprīlī, valdība uzklausīja Krīzes vadības padomes sekretariāta sagatavoto Informatīvo ziņojumu par pamatprincipiem un kritērijiem, kuriem iestājoties, varētu lemt par Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviesto pasākumu mazināšanu vai atcelšanu. Ziņojumā analizēti riski un piedāvāti scenāriji izejai no krīzes situācijas valstī. Aicinām iepazīties gan ar informatīvo ziņojumu, gan tā pielikumiem. 

29.04.2020 Valsts kanceleja

Valsts kanceleja pagarinājusi pieteikšanās termiņu uz Konkurences padomes priekšsēdētāja konkursu, ko izsludināja 1. aprīlī. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 30. aprīlim.

28.04.2020 Satiksmes ministrija

Par valdības šodien piešķirtajiem papildu līdzekļiem 75 miljonu eiro apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots veikt seguma atjaunošanu uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem aptuveni 500 kilometru garumā un vairāku tiltu remontu.

28.04.2020 Aizsardzības ministrija

Šodien, 28. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Nacionālās drošības likumā, Mobilizācijas likumā, kā arī likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, kas būtiski veicinās visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu.

28.04.2020 Valsts kanceleja

Lai gan Covid-19 izplatības radītie apstākļi nāca strauji un ir nesuši ne mazums izaicinājumu, valsts pārvaldē operatīvi rasti risinājumi, lai šajā laikā iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi netiktu pārtraukti un būtu nodrošināti vai nu neklātienē, vai maksimāli ievērojot piesardzības pasākumus.

28.04.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020.gada 28.aprīlī – Šodien Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2019. gadā”, kas apstiprina, ka izpildīts ziņojuma mērķis – līdz 2020.

28.04.2020 Tieslietu ministrija

Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kas paredz nodrošināt Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (Konvencija), ratificēšanu un Latvijas nacionālā regulējuma atbilstību Konvencijai. Konvenciju Latvijas vārdā 2018. gada 22. februārī parakstīja tieslietu ministrs.

28.04.2020 Tieslietu ministrija

Otrdien, 28. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un citu atbildīgo iestāžu izstrādāto pasākumu plānu, lai izpildītu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas darba grupas veiktajā Latvijas 3. fāzes novērtējumā izteiktās rekomendācijas – to mērķis stiprināt Latvijas spējas atklāt un izmeklēt pārrobežu korupciju un ar to saistītos noziegumus (naudas atmazgāšana, finanšu noziegumi, tostarp ar grāmatvedību saistītie pārkāpumi).

28.04.2020 Zemkopības ministrija

Otrdien, 28. aprīlī, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr.402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā.””

28.04.2020 Kultūras ministrija

Lai nodrošinātu pabalsta saņemšanas iespējas arī tām pašnodarbinātajām personām, kurām pēdējā laikā ir bijuši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veikti nodokļu nomaksas uzrēķini, t.sk. nokavējuma naudas un soda naudas, un kuras uz iesnieguma iesniegšanas brīdi savas saistības ar VID ir nokārtojušas, valdība 28. aprīļa sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu paplašināt pašnodarbināto personu loku, kuras var pretendēt uz dīkstāves pabalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.

Lapas