Aktualitātes

19.05.2020 Izglītības un zinātnes ministrija

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārstrukturēšanas ietvaros, kas izstrādāta balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) sniegto iespēju elastīgi pārskatīt un pārorientēt ES fondu finansējumu Covid-19 seku mazināšanai, prioritārajiem pasākumiem izglītības jomā būs iespēja saņemt 27,5 miljonus eiro no ES fondiem. To paredz šodien, 2020. gada 19. maijā, valdībā izskatītais Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem Covid-19 seku mazināšanai”.

19.05.2020 Finanšu ministrija

Otrdien, 19.maijā, valdības sēdē apstiprināja finanšu ministra Jāņa Reira vadītās darba grupas uzdevumā izstrādātos priekšlikumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma pārdalei, lai mazinātu COVID-19 krīzes radītās sekas.

19.05.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020.gada 19. maijā – Šodien Ministru kabinetā izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums “Par droša un attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē”. Uzņemoties centrālo koordinējošo un konsultatīvo lomu, VARAM ziņojumā norāda uz nepieciešamību pēc vienoti koordinēta IKT atbalsta nodrošinājuma visā valsts pārvaldē un informē par paredzēto konsultatīvo atbalstu citām iestādēm droša attālināta darba ieviešanā un pilnveidošanā.

19.05.2020 Labklājības ministrija

Š.g. 19.05 Ministru kabineta sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem  specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai”. Tajā ietverti priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu specializēto audžuģimeņu attīstību un uzlabotu atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pamats tam ir bērnu interešu ievērošana, kā arī audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un viesģimeņu vajadzības.

19.05.2020 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīga, 2020.gada 19.maijā – Ministru kabinets ir apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Urzulas fon der Leienas vadītās Eiropas Komisijas publicēto digitālo pakotni – redzējumu par Eiropas digitālas nākotnes veidošanu” Ziņojumā ir definēts mērķis attīstīt visiem pieejamāku digitālo sabiedrību, norādītas plašās mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas, kā arī skaidrotas digitālās transformācijas sniegtās priekšrocības ekonomikas dinamikas un sabiedrības atvērtības veicināšanai.

19.05.2020 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 19. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtībā augkopības un lopkopības produktu tirgū.

19.05.2020 Zemkopības ministrija

Otrdien, 19. maijā, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr.880 „Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis” ar mērķi aktualizēt un precizēt Lauksamniecības datu centrā (LDC) sniegto pakalpojumu veidus, mainīt sniegto pakalpojumu cenas un papildināt ar jauniem pakalpojumiem, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicinot savstarpēju sadarbību LDC un tā klientu starpā.

19.05.2020 Zemkopības ministrija

Otrdien, 19. maijā, valdība pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība””. Līdz ar grozījumiem tiek nodrošināta nepārprotama Veterinārmedicīnas likumā noteikto prasību piemērošana attiecībā uz dzīvnieku īpašnieka vai turētāja pienākumu nodrošināt suņu apzīmēšanu un reģistrāciju, tai skaitā suņu, kas tiek atsavināti pastāvīgai turēšanai ārvalstīs, līdz četru mēnešu vecumam vai agrāk, ja suns tiek atsavināts līdz noteiktā vecuma sasniegšanai.

19.05.2020 Kultūras ministrija

Valdības sēdē 19.maijā apstiprināti Kultūras ministrijas (KM) izstrādātie grozījumi Muzeju likumā, kas papildu esošajai nosaka alternatīvu juridiskās darbības formu valsts muzejos, paredzot, ka tie varēs darboties arī kā atvasinātas publiskas personas. Vienlaikus saglabāts arī šobrīd spēkā esošais regulējums attiecībā uz muzeju darbību iestāžu statusā. Līdz ar Muzeju likuma grozījumiem tiek veikti nepieciešamie grozījumi arī Kultūras institūciju likumā un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā.

19.05.2020 Valsts kanceleja
Plkst. 12:00 notiek attālinātā Ministru kabineta sēde. 30 minūtes pēc Ministru kabineta sēdes notiks attālināta preses konference. 
 

Preses konferences sākums plkst. 15:30

Lapas