Aktualitātes

03.06.2014 Tieslietu ministrija

Šodien, 3.jūnijā, Ministru kabinets akceptēja grozījumus Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL). Tos izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kurā bija pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Rīgas apgabaltiesas un Tieslietu ministrijas.

03.06.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

03.06.2014 Labklājības ministrija

Otrdien, 3.jūnijā, valdībā izskatīts Labklājības ministrijas (LM) informatīvais ziņojums, kas atspoguļo darba tirgus situāciju Latvijā 2013.gadā, kā arī sniedz informāciju par 2014.gadā darba tirgū pieprasītajām profesijām un nepieciešamajām prasmēm darbiniekiem.

03.06.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdības sēdē šodien, 3.jūnijā, tika apstiprināta Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstības koncepcija, kas sniegs iespēju efektīvāk veikt izglītības politikas analīzi un plānošanu. Koncepcija paredz paplašināt VIIS izmantošanu augstākās izglītības sektorā, veicināt e-pakalpojumu izstrādi, uzlabot sistēmā uzkrāto datu izguves iespējas, kā arī attīstīt datu apmaiņas risinājumu, lai VIIS datus padarītu pieejamākus citām institūcijām.

03.06.2014 Labklājības ministrija

Valdība otrdien, 3.jūnijā, atbalstījusi 8538 eiro pabalsta piešķiršanu Rīgā dzimušo trīnīšu ģimenei. Pabalstu piešķir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

03.06.2014 Satiksmes ministrija

3.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojumu, kas paredz neieturēt dividendes no valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 2013.pārskata gada peļņas, lai uzņēmums tās varētu novirzīt publiskās dzelzceļa infrastruktūras investīciju projektu realizēšanai.

30.05.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 30.maijā, notika 18. valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) augsta līmeņa tikšanās. Tās būtiskākās tēmas bija makroekonomikas un nodokļu politika, investīciju drošība un aizsardzība, veselības aprūpe, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzība.

30.05.2014 Valsts kanceleja

Piektdien, 30.maijā, 18.valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) sēdē tās dalībnieki kā šā gada prioritātes izvirzīja makroekonomikas un nodokļu politikas uzlabošanu, investīciju drošību, veselības aprūpes sistēmas attīstību un intelektuālā īpašuma aizsardzību. Padome arī atzinīgi vērtēja līdzšinējo pušu sadarbību un pauda gatavību kopīgi turpināt uzlabot investīciju vidi Latvijā.

29.05.2014 Tieslietu ministrija

Ceturtdien, 29.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja rīkojuma projektu par Vissvētākās Marijas Debesīs uzņemšanas svētku (turpmāk – Aglonas svētki) noteikšanu par valsts nozīmes pasākumu, kā arī pasākuma nodrošināšanas un drošības plāna apstiprināšanu.

29.05.2014 Valsts kanceleja

Jāzeps Pīgoznis, mīlot Latvijas dabu un tautu, aiz sevis ir atstājis daudz aizkustinošu dzimtenes ainavu un izskolotu jauno gleznotāju. Savu radošo mūžu viņš ir realizējis mākslā un ieguldījis izglītībā, par ko tiks novērtēts vēl paaudžu paaudzēs.

Lapas