Aktualitātes

13.11.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 13. novembra sēdē tika akceptēti Ekonomikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”, kuru mērķis ir nodrošināt, ka kredīta devēji un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji efektīvi veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus.

13.11.2018 Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta 13. novembra sēdē piešķirti papildu 3 554 883 eiro uzņēmēju atbalstam ES fondu programmas “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”  2. atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem. Papildu finansējums rasts no šīs pašas atbalsta programmas 1. atlases kārtas pārpalikuma.

13.11.2018 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 13. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Grozījumi skar vietējās rīcības grupas - biedrības un nodibinājumus, kuriem piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanai.

13.11.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 13. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu, kas paredz Latvijā ieviest pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmu (turpmāk – Sistēma). Sistēma nodrošinās ātrāku, operatīvāku informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm elektronisko pierādījumu iegūšanā un nosūtīšanā, kā arī sekmēs efektīvāku un drošāku informācijas apriti dažādu atbilžu un pieprasījumu, kā arī starptautisko krimināltiesisko darbības lūgumu apmaiņu.

13.11.2018 Valsts kanceleja

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties akreditācijai darbam Ministru kabinetā 2019. gadā!

Lai pieteiktos, lūgums iesniegt nepieciešamos dokumentus.

Mediju pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi:

12.11.2018 Valsts kanceleja

Pirmdien, 26. novembrī, Rīgas pilī notiks divi Ministru kabineta rīkoti nozīmīgi pasākumi, uz kuriem esat gaidīti arī jūs, mediju pārstāvji!

05.11.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Tā kā Latvijā profesionālās izglītības satura īstenošanā notiek pāreja uz modulāro pieeju, arī nodarbinātajiem vecumā no 25 gadiem ES fondu projekta ietvaros turpmāk būs iespēja apgūt modulārās profesionālās izglītības programmas. Tas ļaus īsākā laikā apgūt koncentrētāka satura izglītības programmas daļu, paaugstinot savas darba prasmes atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām.

05.11.2018 Izglītības un zinātnes ministrija

Valdība otrdien, 5. novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Sociālā fonda  atbalstu digitālo mācību līdzekļu izstrādei jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē.

05.11.2018 Iekšlietu ministrija

Pirmdien, 5. novembrī Ministru kabinets piešķīra ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam pulkvedim Guntim Pujātam.

Lapas