Aktualitātes

30.10.2018 Zemkopības ministrija

Valdība otrdien, 30. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas noteikumos par valsta atbalstu lauksaimniecībai, pārdalot neizmantotos finanšu līdzekļus (39 500 eiro) starp valsts atbalsta programmām.

30.10.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"". Ar grozījumiem pārskatīti zvērinātu tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses apmēri nolūkā nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja statusu, ieguldītā darba un piedzenamā parāda apmēru samērīgu zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzību.

30.10.2018 Finanšu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai. Tie detalizēti nosaka vienotā nodokļu konta īstenošanas jautājumus.

30.10.2018 Iekšlietu ministrija

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu uzņemt Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā 78 personas, tajā skaitā, 1 nepilngadīgu personu, kas naturalizējusies kopā ar vecākiem.

30.10.2018 Veselības ministrija

Otrdien, 30.oktobrī, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par iespējamajiem risinājumiem efektīvākai informācijas apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu par jaundzimušajiem.

29.10.2018 Valsts kanceleja

Otrdien, 30. oktobrī, pie Zaļās zāles atbildes uz žurnālistu jautājumiem par izmaiņām adopcijas kārtībā sniegs labklājības ministrs Jānis Reirs.

24.10.2018 Ministru prezidents

Dienā, kad uz savu pirmo sēdi sanāks 13. Saeima, Ministru prezidenta valdībai apritēs 1000. diena, kopš tā tika apstiprināta ar deputātu balsojumu 2016. gada 11. februārī.

23.10.2018 Ārlietu ministrija

23. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprināja kārtējo informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organisation Economic Co-operation and Development, OECD).

23.10.2018 Tieslietu ministrija

Otrdien, 23. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) direktora amatā uz noteiktu laiku pašreizējo direktora vietnieci Baibu Bangu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina atrodas ilgstošā prombūtnē. Baiba Banga ieņems MKD direktora amatu, sākot ar 2018. gada 1. novembri.

23.10.2018 Valsts kanceleja

23. oktobrī Ministru kabinets lēma virzīt apstiprināšanai Saeimā Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Atlīdzības likums). Likumprojekts paredz jaunu pieeju tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmai.

Lapas