Dace Melbārde
Kultūras ministre
Dace Melbārde
Kultūras ministre
Atjaunots: 12.02.2019

IZGLĪTĪBA:
No 2007 - Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūra 
1998 – 2001 - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības maģistrantūras programma,sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija sabiedrības vadībā
1994 – 1996 - Latvijas Kultūras akadēmija, mākslas maģistra grāds, kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitāte 
1990 - 1994 - Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures zinātņu bakalaura grāds
1978 - 1989 - Valmieras 1. vidusskola (Valmieras ģimnāzija)
1981 - 1987 - Valmieras mūzikas skola

TĀLĀKIZGLĪTĪBA:
2017 - Mūžizglītības un kultūras institūta Vitae un Franklin Covey Education tālākizglītotāju kursi “Ļoti efektīvu cilvēku septiņi paradumi”
No 2017 - Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā
2010 - Apmācības seminārs “Sadarbības prasmes efektīvai partnerībai” Co operation Skills for Efective Partnerships
2009 - Darbības izpildes un vadības sistēmas Performance Mangement – Britu padomes on-line kursi
2009 - Britu padomes kursi - GPS Global planning system sistēmas lietošana finanšu un darbības plānošanai un monitoringam
2003 - Izglītības darbinieku tālākizglītības kursi pedagoģijā Rīgas pilsētas Skolotāju izglītības centrā
2002 - Kvalifikācijas celšanas kursi UNESCO (Parīzē) UNESCO Nacionālo komisiju ģenerālsekretāriem
2002 - Kursi “Sabiedrisko attiecību veidošana” Tautas mākslas centrā
2000 - Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā
1999 - Angļu valodas kursi jaunatnes darbiniekiem Plimutas universitātē (Lielbritānija)
1999 - Sorosa fonda – Latvija un Valsts valodas apguves programmas kursi starpkultūru nometņu organizatoriem
1998 - UNDP Izglītības programma “Sievietes un uzņēmējdarbība”
1997 – 1998 - Apmācības programma starptautisko jauniešu apmaiņas projektu organizatoriem  ES programmas “Jaunatne Eiropai” ietvaros
1996 - 1997 - EP apmācības kursi “Jaunas pieejas darbā ar informāciju un konsultācijām jaunatnei”, EP apmācības kursi izglītības darbiniekiem “Muzejs kā izglītības procesa bagātinātājs”

DARBA UN POLITISKĀ PIEREDZE:
23.01.2019.  - Latvijas Republikas kultūras ministre Krišjāņa Kariņa valdībā
2017.10.- 2017. 11. - UNESCO Ģenerālās konferences 39. sesijas viceprezidente
11.02.2016. - Latvijas Republikas kultūras ministre Māra Kučinska valdībā
05.11.2014. - Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
22.01.2014. - Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
2014 – līdz šim brīdim - Dziesmu un deju svētku padomes priekšsēdētāja
05.11.2014. – līdz šim brīdim - Eksperte grupā “Cilvēku labklājības kāpums”
31.10.2013. - Latvijas Republikas kultūras ministre Valda Dombrovska valdībā
2013.10. – 2013.11. - UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesijas Kultūras komisijas priekšsēdētāja
31.10.2013. – līdz šim brīdim - Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle
31.10.2013. – līdz šim brīdim - Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes locekle
2011 - 2013 - Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 
2009 - 2011 - Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā
2007 - 2009 - Eksperte kultūras jautājumos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007-2013 
2006 - 2009 - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
2005 - 2009 - Latvijas kultūras koledžas vieslektore. Lekciju kursa tēma: “Kultūrpolitika”
2004 - 2009 - Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos
2004 – 2009 - Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore. Lekciju kursu tēmas: “Latvijas kultūrpolitika”, “Kultūrpārvaldība”, “Starptautiskās kultūras sistēmas”
2004 – 2006 - Ministru kabineta padomes “Izglītība visiem” locekle
2003 – 2005 - Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētāja
2003 – 2005 - Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
1999 – 2004 - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
1999 – 2004 - Jaunatnes lietu konsultante Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā
1999 – 2001 - Direktora padomniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1996 – 1999 - Direktora vietniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1994 – 1996 - Kultūras centra vadītāja Latvijas Policijas akadēmijā
1992 – 1995 - Izglītības un informācijas darba galvenā speciāliste Latvijas Kara muzejā

PROJEKTU VADĪBA:
2010 - Radošuma nedēļas projekta Latvijā autore un vadītāja
2004 – 2006 - Valsts kultūrpolitikas vadlīniju Nacionāla valsts darba grupas vadītāja
2004 – 2005 - Starptautiskā foruma “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: jaunatne, izglītība un attīstība” projekta autore un iniciatore
2002 – 2003 - UNESCO pilotprojekts “Baltijas valstu kultūras tūrisma dokuments”. Projekta pārraudzības grupas vadītāja Latvijā un projekta izstrādes darba grupas locekle Baltijas valstīs
2001 – 2003 - Baltijas valstu projekts “Dziesmu svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” (Dziesmu svētku pieteikums Cilvēces nemateriālās kultūras meistardarbu proklamēšanai). Baltijas valstu darba grupas vadītāja
2001 - 2003 - UNESCO globālās iniciatīvas “Izglītības visiem” Baltijas jūras reģiona darba grupas vadītāja
2000 - 21. Starptautisko Hanzas dienu  Jaunatnes programmas vadītāja
1999 – 2000 - 1. Latvijas Jaunatnes Kongresa projekta autore un vadītāja, Starptautiskajam Miera kultūras gadam veltītās programmas “Es un mans laikmets” autore un vadītāja
1998 - 1999 - TV konkursa “Erudīts” līdzautore, LR 80. gadadienai veltītās programmas “Mans ceļš uz Latviju” autore
1997 - 1998 - Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu īstenotā projekta “Skola un muzejs” autore un vadītāja. Projektu “Latvijas jaunatnes informācijas dienas” un “Latvijas augstskolu dienas” autore

APBALVOJUMI:
2013 - Trīszvaigžņu ordenis, III šķira
2013 - Ministru kabineta Atzinības raksts
2005 - Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva par izciliem sasniegumiem kultūras menedžmentā 
2005 - Starptautiskās organizācijas Junior Chamber international organizētā pasaules konkursa The Outstanding Young Persons (“Izcili, jauni cilvēki”) pasaules konkursa fināliste un Latvijas konkursa uzvarētāja kategorijā “Sasniegumi kultūrā”.
2001 - Latvijas ārlietu ministrijas apbalvojums par nopelniem Latvijas valsts stiprināšanā, vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksti, Zviedrijas, Norvēģijas un Nīderlandes valsts apbalvojumi

VALODU ZINĀŠANAS:
Angļu un krievu valoda – teicami, franču un vācu valoda – sarunvalodas līmenī, latīņu valoda – pamatzināšanas