Dace Melbārde
Kultūras ministre
Dace Melbārde
Kultūras ministre
Atjaunots: 15.06.2016

Dzimusi: 1971. gada 3. aprīlī

Darba pieredze:
Kopš 2013. gada oktobra kultūras ministre
Kopš 2013. gada Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas prezidente
2013.10./11. UNESCO Ģenerālās konferences 37. sesijas Kultūras komisijas priekšsēdētāja
2011.–2013. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
2009.–2011. Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā
2007.–2009. Eksperte kultūras jautājumos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007–2013 ekspertu grupā „Cilvēku labklājības kāpums"
2006.–2009. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
2005.–2009. Latvijas Kultūras koledžas vieslektore. Lekciju kursa tēma: „Kultūrpolitika"
2004.–2009. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos
2004.–2009. Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore. Lekciju kursu tēmas: „Latvijas kultūrpolitika", „Kultūrpārvaldība", „Starptautiskās kultūras sistēmas"
2004.–2006. Ministru kabineta padomes „Izglītība visiem" locekle
1999.–2004. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
2003.–2005. Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētāja
2003.–2005. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
1999.–2004. Jaunatnes lietu konsultante Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā
1999.–2001. Direktora padomniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1996.–1999. Direktora vietniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1994.–1996. Kultūras centra vadītāja Latvijas Policijas akadēmijā
1992.–1995. Izglītības un informācijas darba galvenā speciāliste Latvijas Kara muzejā

Izglītība:
1998.–2001. Sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija sabiedrības vadībā, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības maģistrantūras programma
1994.–1996. Mākslas maģistra grāds, kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitāte, Latvijas Kultūras akadēmija
1990.–1994. Vēstures zinātņu bakalaura grāds, Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte
1978.–1989. Valmieras 1. vidusskola (Valmieras ģimnāzija)