Uldis Augulis
Satiksmes ministrs
Uldis Augulis
Satiksmes ministrs
Atjaunots: 16.06.2016

Dzimis: 1972. gada 16. martā Dobelē

Darba pieredze:
Kopš 2016. gada 11. februāra satiksmes ministrs
2014.01.–2016.02. labklājības ministrs
2011.10.–2014.01. 11. Saeima, deputāts
2010.11.–2011.10. satiksmes ministrs
2010.11. 10. Saeima, deputāts
2009.03.–2010.11. labklājības ministrs
2010.03.–2010.04. tieslietu ministra pienākumu izpildītājs
2008.01.–2009.03. Labklājības ministrija, parlamentārais sekretārs
2006.–2007. Zemkopības ministrija, parlamentārais sekretārs
2006.–2007. 9. Saeima, deputāts
2005.–2006. VA „K. Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas"" konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
2003.–2006. Latvijas pārstāvis ES Reģionu komitejā
2000.–2006. Bērzes pagasta padome, priekšsēdētājs
2003.–2006. SIA "Dobeles autobusu parks ", padomes priekšsēdētājs
2001.–2006. Pagastu apvienība, valdes loceklis
Kopš 1996. – Z/s "Auguļi " īpašnieks
2001.–2006. Latvijas Pašvaldību savienība, domes loceklis
2000.–2006. CP LZS Dobeles nodaļa, valdes priekšsēdētājs
1990.–1996. Z/s "Īves" līdzīpašnieks

Izglītība:
1999.–2003. Latvijas Universitātes Finanšu vadības fakultāte
1978.–1990. Jaunpils vidusskola

Papildu izglītība, kursi:
2002.–2003. angļu valodas kursi
1992.–1993. angļu valodas kursi

Autordarbi:
Bērzes pagasta attīstības plāna izstrāde un teritoriālplāna 1. redakcija
Darbs pie pagasta digitālās kartes izveidošanas
Starppagastu sadarbības apvienība "Bērzes krasti"
Diplomdarbs – "Vietējo pašvaldību apvienošanās iespējas"

Valodu zināšanas:
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
Angļu – sarunvalodas līmenī