Atjaunots: 20.07.2018

Caurlaižu pieteikšana un apmeklētāju pieņemšana

Caurlaides pieteikšana iekļūšanai Ministru kabinetā

1. Caurlaide dalībai  Ministru kabineta (MK) sēdē jāpiesaka, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši Ministru kabineta sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties. Minētā informācija jānosūta ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes. 

Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 171.punktu tiesības uzaicināt amatpersonas pie konkrētā izskatāmā jautājuma ir Ministru prezidentam.

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

2. Caurlaide dalībai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) vai Ministru kabineta komitejas sēdē (MKK) jāpiesaka, nosūtot  pieprasījumu uz e-pastu: vk@mk.gov.lv. Pieprasījumā jānorāda personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā puse, pārstāvētā institūcija un ieņemamais amats, kā arī precīzi jānorāda jautājums (atbilstoši VSS vai MKK sēdes darba kārtībai), kura izskatīšanā persona vēlas piedalīties.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot vienai no atbildīgajām amatpersonām – Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniecei, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītājai Lindai Milenbergai (tālr. 67082895) vai konsultantei Vitai Naglei (tālr. 67082849).

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

3. Caurlaide dalībai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome sēdē vai Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP) jāpiesaka pirms sēdes līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00, nosūtot pieprasījumu uz nvo@mk.gov.lv (dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē) vai ntsp@mk.gov.lv (dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē). Pieprasījumā  dati par personu jānorāda šādā secībā - personas uzvārds, vārds, personas koda pirmā daļa, pārstāvētā iestāde vai organizācija.

Caurlaides pieteikt telefoniski var tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai –  Valsts kancelejas Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultantei Laurai Dimitrijevai (tālr. 67082935).

Ierodoties Brīvības 36, caurlaižu postenī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte un jāiziet drošības pārbaude. 

 

Personai, kuras dalība MK, MKK sēdē, VSS, kā arī citā sanāksmē vai darba grupā netiks pieteikta 1.-3.punktos minētajā laikā un kārtībā, caurlaide netiks izsniegta.
 


Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšana Valsts kancelejā

Dokumentus no iedzīvotājiem un juridiskām personām pieņem un apmeklētājus uzklausa Valsts kancelejas Apmeklētāju centrā Rīgā, Brīvības bulvārī 36 (ieeja no Brīvības bulvāra – durvis ar uzrakstu “Valsts kanceleja” pie Ministru kabineta ēkas vārtiem). Iesnieguma paraugs (.word). 

Tālrunis uzziņām: 67082827 vai 67082839.

Valsts kancelejas Apmeklētāju centra darba laiks darbadienās plkst. 9.00 –  16.30.


Mediju akreditācija darbam Ministru kabinetā