Atjaunots: 02.12.2019

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu

Pēc 2019. gada 22. novembra konferences "UZTICĒŠANĀS SOLIS"

Pēc 2018. gada 29. augusta konferences "INFORMĒŠANA->LĪDZDARBĪBA"

Pēc 2017.gada 22.februāra konferences “LĪDZDALĪBA=PARTNERĪBA?”


Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome    
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklim pasniegs Ministru kabineta balvu par ieguldījumu Latvijas attīstībā

Otrdien, 22. oktobrī, valdība atbalstīja Ministru kabineta balvas piešķiršanu 6 izcilām personībām par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās. Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augtākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

Par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni, apbalvošanai ir izvirzīts Ivars Balodis, kurš ir Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes loceklis.

Vairāk informācijas par Ministru kabineta balvas saņēmējiem 2019. gadā, kā arī balvas pasniegšanas svinīgo ceremoniju lasīt šeit.


Valsts prezidenta Egila Levita komandā strādās divas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekles

Biedrības "Eiropas Latviešu apvienība" prezidija vicepriekšsēde Elīna Pinto un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa strādās Valsts prezidenta Egila Levita komandā. Elīna Pinto, strādājot nepilnu slodzi, būs Valsts prezidenta padomniece modernas valsts un ilgtspējības jautājumos, savukārt Ieva Siliņa būs ārštata padomniece zinātnes un izglītības politikas jautājumos. Elīna Pinto ir ieguvusi Eiropas Starpuniversitāšu centra Eiropas maģistra grādu cilvēktiesībās un demokratizācijā. Ieva Siliņa ieguvusi Latvijas universitātes maģistra grādu vadībzinātnē. Vairāk informācijas par Valsts prezidenta komandu lūdzam lasīt šeit


Izvēlēti Nevalstisko organizāciju pārstāvji

Lai turpinātu nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un efektīvi turpinātu sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, 2019. gada 30. janvāra NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē tika nolemts izvirzīt trīs pārstāvjus, kas sniegs kopēju NVO viedokli un pārstāvniecību Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās padomes sēdēs.

Turpmāk Valsts sekretāru sanāksmēs NVO pārstāvēs Kristīne Zonberga (Latvijas Pilsoniskā alianse), Ministru kabineta komitejas sēdēs NVO pārstāvēs Ingars Eriņš (Latvijas Jauno zinātnieku apvienība) un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomēs NVO pārstāve būs Zaiga Pūce (Biedrība “Ascendum”).

Nevalstisko organizāciju pārstāvju izvirzīšanas kārtība

Līdz 2019. gada 28. janvārim piesakies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvja vietai

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome aicina izvirzīt pārstāvi dalībai:

  • Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS);
  • Ministru kabineta komitejas sēdēs (MKK);
  • Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sēdēs.

Deleģēto pārstāvju pieteikšanās un atlases kārtība notiek saskaņā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2017. gada 24. maija sēdes lēmuma “Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētu pārstāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos” (turpmāk – lēmums) I nodaļu.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts lūdz iesniegt pieteikumus pārstāvja deleģēšanai līdz 2019. gada 28. janvārim atsūtot uz elektroniskā pasta adresi nvo@mk.gov.lv pieteikumu, kurā norādīts:

  • biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese;
  • kandidāta vārds un uzvārds*, personas kods*, dzīvesvietas adrese*, kontakttālrunis un e-pasta adrese;
  • biedrības vai nodibinājuma darbības un pieredze līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbības veicināšanā ar NVO, administratīvās kapacitātes apraksts, un kandidāta līdzšinējā pieredze interešu aizstāvībā un līdzdalībā valsts pārvaldē;
  • redzējumu kā NVO pārstāvis VSS, MKK un NTSP izplatīs informāciju, nevalstiskā sektora viedokļa apkopošanā iesaistīs citas NVO un nodrošinās atgriezenisko saiti.
  • Kopā ar elektroniskā pasta vēstuli atsūtīt izvirzītā kandidāta dzīvesgājumu (Curriculum vitae)*.
  • E-pasta sūtījuma tēmā (Subject) jāiekļauj norāde “Konkursam NVO pārstāvja izraudzīšanai darbam VSS, MKK vai NTSP“ (pieteikumā tiek norādīta tikai viena institūcija).

Vēršam jūsu uzmanību, ka pārstāvi ir tiesīga izvirzīt nevalstiskā organizācija, kura atbilst lēmuma 6. punktā minētiem kritērijiem, savukārt izvirzītajam deleģētajam pārstāvim jāatbilst 7. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Informācija par saņemtajiem pieteikumiem tiks apkopota un nosūtīta Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei lēmuma pieņemšanai par pārstāvja izvirzīšanu.

* Informējam, ka Jūsu sniegtā personu datu saturošās informācijas apstrāde tiks veikta tikai norādītos un likumīgos nolūkos. 
Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi iestādē, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļa vietni.


Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Esošā redakcija ietver gan NVO priekšlikumus, gan arī Valsts kancelejas ieteikumus un redakcionālos labojumus. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.

Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā, piedaloties valdības pilnvarotajam pārstāvim – Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.

Šobrīd memorandu ir parakstījušas 436 organizācijas.

Dokumenta parakstīšana ir atvērta. Ja arī Jūs atbalstāt Memorandā izvirzīto mērķi un vēlaties pievienoties Memoranda parakstītājiem, aicinām pieteikt savus pilnvarotos pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto organizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adresi: Brīvības bulv.36, Rīga, LV-1520. Vairāk informācijas pa tālr. 67082953 vai e-pastu: nvo@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2014. gada 7. janvāra)
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (spēkā no 2005. gada 5. jūnija līdz 2014. gada 6. janvārim)

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas (.pdf) 


Ministriju sniegtā informācija par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanā: