Atjaunots: 10.01.2018

Valsts kancelejas projekti 2014-2020

Valsts kancelejas projekti 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā

 

2014. – 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departaments ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno projektu „Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma”. Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes.

Savukārt Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļa šajā periodā īsteno divus projektus – Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai” un “Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem

Valsts kancelejas projekti 2007-2013

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Projekta mērķi: 

  • Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
  • Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.
  • Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/016
Īstenošana: 2018.gada 4.janv. – 2021.g. 4.janv.
Finansējuma saņēmējs : Valsts kanceleja
Kopējais projekta budžets 2 000 000 EUR (85% ERAF, 15% valsts budžeta līdzfinansējums)