Atjaunots: 24.02.2017

Konkurss Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amatam

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES ĢENERĀLDIREKTORA/ES amatu

Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem, mērķtiecīgs, uz sadarbību vērsts un nebaidāties uzņemties atbildību, piedāvājam atbildīgu darbu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošajā iestādē, kas īsteno valsts dabas aizsardzības politiku.

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vēlams tiesību, vadības, vides vai dabas zinātņu jomā. Vēlams maģistra grāds kādā no minētajām jomām;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • pieredze darbā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības fondu vai citu finanšu instrumentu finansētiem projektiem (tai skaitā pieredze projektu īstenošanā un papildu finansējuma piesaistē);
 • izpratne par dabas aizsardzības politikas īstenošanas un citiem iestādes pamatdarbības jautājumiem, valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanas, administratīvā procesa jautājumiem; 
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī; 
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes; 
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes.

Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Vadības kompetenču novērtēšanā vērtēs šādas pretendenta kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentiem lūdzam līdz 2017. gada 15. martam iesniegt slēgtā aploksnē Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, vai, nosūtot elektroniski, uz e-pastu: konkurss@mk.gov.lv šādus dokumentus (ar norādi "Pieteikums konkursam uz Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amatu"):

 1. motivētu pieteikumu, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);
 3. augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot;
 4. pretendenta redzējumu par Dabas aizsardzības pārvaldes prioritātēm un attīstību, tai skaitā, sniedzot redzējumu par Dabas aizsardzības pārvaldes trīs stratēģiskajiem mērķiem.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amatam noteikta 1. saime "Administratīvā vadība", IVB līmenis (14. mēnešalgu grupa), mēnešalga 2264 euro pirms nodokļu nomaksas.

Tālrunis uzziņām: 67082935.