mk.gov.lv

25.11.2014

Ministru kabineta 25. novembra sēdē apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļautos pasākumus plānots īstenot līdz šā gada beigām un 2015. gadā uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā, jaunā būvniecības procesa ietvaros, nekustamā īpašuma reģistrācijā, grāmatvedības un nodokļu jomā, e-pakalpojumu jomā, investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildē.

26.11.2014

Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) memoranda padomes pārstāvji trešdien, 26.novembrī iepazinās ar biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) izstrādāto pētījumu par cilvēkdrošības koncepcijas ieviešanu kopienu līmenī.

26.11.2014

Valdība 2014. gada 25. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"". Aktivitātes mērķis ir veidot zinātniskās institūcijas ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē.

26.11.2014

Pirmdien, 1.decembrī notiks Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji pārrunās aktuālos jautājumus par valdības budžetu 2015.gadam.

Kontakti

Map

Adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

E-pasts:

Telefons:

67082934, 67082800, 80000120