Atjaunots: 21.11.2017

Atvērtā pārvaldība

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

OGP šobrīd iesaistījušās 75 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP kopš 2011.gada. No 2016.gada Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

OGP galvenais instruments ir dalībvalstu ik 2 gadus izstrādātie nacionālie rīcības plāni, kas ietver 5 - 15 konkrētas apņemšanās (commitments), ko valsts uzņemas izpildīt nākamo 2 gadu laikā, lai sasniegtu kopīgos OGP mērķus atvērtās pārvaldības jomā.

Latvija līdz šim izstrādājusi trīs nacionālos rīcības plānus. Šobrīd spēkā ir Latvijas Trešais rīcības plāns (no 2017. gada 7. novembra).

2017.gadā tika izstrādāts un 7.novembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Trešais nacionālais rīcības plāns.

Diskusiju dokuments par Trešo nacionālo rīcības plānu. Komentārus lūdzam sniegt atbildīgajai amatpersonai Inesei Kušķei. 

Atbildīgā amatpersona Valsts kancelejā:

Inese Kušķe
Valsts pārvaldes politikas departaments
Pārmaiņu vadības nodaļa
Konsultante
67082910
inese.kuske@mk.gov.lv

Pasākumi

 

Dokumenti
  • Latvijas pirmais nacionālais rīcības plāns (LVENG)
  • Latvijas otrais nacionālais rīcības plāns (LV, ENG
  • Latvijas otrā nacionālā rīcības plāna vidusposma izvērtējums (LV, ENG)
  • OGP Timeline 2015-2018: Latvia 
  • Latvijas trešais nacionālais rīcības plāns (LV)
  • OGP 2016.gada Parīzes samita deklarācija (ENG)
  • OGP dibināšanās sanāksmes 2011.gadā kopīgā deklarācija (LV, ENG)