05.02.2019
Iekšlietu ministrija

Turpmāk iekšlietu dienesti noteiks formas tērpu izsniegšanas un lietošanas normas

Otrdien, 5.februārī Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kas dos iespēju iekšlietu dienestiem formastērpu izsniegšanas un lietošanas normas noteikt pašiem savas iestādes ietvaros.

Līdz ar to turpmāk formas tērpu izsniegšnas un lietošanas organizēšanu iekšlietu dienesti varēs veikt paši un Ministru kabineta noteikumos tiks noteikts tikai formas tērpa izskats (attēls un apraksts). Savukārt formas tērpa un atšķirības zīmju izsniegšanas un lietošanas normas, kā arī speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidi un izsniegšanas normas tiks noteiktas katras iestādes iekšējā normatīvajā aktā.

Šobrīd gan amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu, gan speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidus un izsniegšanas normas nosaka Ministru kabinets. Taču, ņemot vērā iestādes struktūrvienību funkciju un dienesta pienākumu izpildes dažādību, nolemts turpmāk dot iespēju iestādēm pašām atbilstoši nepieciešamībai pārskatīt un precizēt lietderīgās lietošanas ilguma normas, it īpaši nolietojamības faktoriem vairāk pakļautajiem formas tērpa priekšmetiem, pārskatot arī izsniedzamo formas tērpa priekšmetu skaitu.

Šobrīd Ministru kabineta noteikumos Nr.137 noteiktie formas tērpa priekšmetu lietošanas ilgumi ne visos gadījumos ir atbilstoši, jo gan materiāla kvalitāte, gan lietošanas intensitāte iestādēs un tās struktūrvienībās būtiski atšķiras. Paredzot tiesības iestādēm (iestāžu vadītājiem) pašām noteikt izsniegšanas normas, tiks atvieglota materiāltehniskās apgādes plānošana iestādē, palīdzot risināt formas tērpu apgādes jautājumus. 
Iestādes, pārskatot un izstrādājot apgādes normas, varēs nodrošināt formas tērpu komplektu diferencēšanu atkarībā no to piemērotības konkrēto dienesta pienākumu specifikai un amatpersonu veicamajiem dienesta uzdevumiem.

Lai nodrošinātu jaunas kārtības ieviešanu un attiecīgo normatīvo aktu sagatavošanu, paredzēts, ka likumprojekts stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.
Jaunais regulējums attieksies uz Valsts policiju, Iekšējās drošības biroju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Iekšlietu ministrijas sistēmā esošajām koledžām un Ieslodzījumu vietu pārvaldi.

 

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob.: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv 

Dalīties