17.12.2019
Satiksmes ministrija

Apstiprina Autotransporta direkcijas maksas cenrādi mobilo lietotņu un tīmekļvietņu pakalpojumu sniegšanas jomā

Otrdien, 17. decembrī, Ministru Kabinets apstiprināja maksu jauniem VSIA Autotransporta direkcijas (ATD) pakalpojumiem attiecībā uz tīmekļvietņu un mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un to darbības uzraudzību.

Noteikumu projekts nosaka maksu par pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu, tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes un pakalpojuma sniedzēja atbilstības pārbaudi, kā arī reģistrāciju Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē 2800 eiro apmērā un pakalpojuma sniedzēja darbības ikgadējās uzraudzības maksu 950 eiro gadā.
Plānots, ka pienākums reģistrēties varētu būt četriem pakalpojuma sniedzējiem. 
Lai nodrošinātu pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, ATD nepieciešams veikt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidi, tostarp pielāgot Autopārvadātāju informatīvās datu bāzes funkcionalitāti, pilnveidot ATD e-pakalpojumu sadaļu, kā arī nodrošināt informācijas publiskošanu atbilstoši Noteikumiem par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili.
Lai veiktu pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību, ATD būs tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no pakalpojuma sniedzēja, kā arī veikt pārbaudes darbības, tostarp pārbaudes braucienus, izmantojot tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvāto pārvadājuma pakalpojumu.
ATD pārbaudīs, vai informācija par Latvijas teritorijā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvātajiem, pārvadātāja atteiktajiem un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem tiek apstrādāta un glabāta atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām, proti, vai minētā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamā informācija tiek apstrādāta un glabāta Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstī. 
Lai reģistrētu pakalpojuma sniedzēju Autopārvadājumu informatīvajā datu bāzē, ATD iegūs informāciju no Uzņēmumu reģistra (par iesniedzēja reģistrāciju ES dalībvalstī atbilstoši attiecīgās reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām), Patērētāju tiesību aizsardzības centra (par uz pakalpojumu sniedzējiem attiecināmo Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu un rakstveida apņemšanos par konstatēto pārkāpumu novēršanu izpildi) un Valsts ieņēmumu dienesta (par pakalpojuma sniedzēja nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādiem, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību). 

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
komunikacijas@sam.gov.lv
67028003

Dalīties