17.04.2019
Valsts kanceleja

Atklātā konkursā tiks meklēts jaunais Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

Trešdien, 17. aprīlī, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatam. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 16. maijam.

“Jau kopš 2015. gada valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāji tiek noskaidroti atklātos konkursos – tādējādi pretendentu atlase un uzvarētāju noteikšana norit maksimāli caurspīdīgi, objektīvi un profesionāli un rada priekšnosacījumus tam, lai amatam tiktu izvirzīts vispiemērotākais kandidāts. Tieši šādā veidā raudzīsimies arī pēc nākamā Satiksmes ministrijas valsts sekretāra,” pauž Valsts kancelejas direktors, konkursa komisijas priekšsēdētājs Jānis Citskovskis.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, augstākā izglītība, vēlams, vadībzinātnēs, jurisprudencē, ekonomikā vai inženierzinātnēs. Tāpat tiek prasīta vismaz triju gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 150 padotajiem darbiniekiem. Vēlams, lai pretendenti būtu guvuši darba pieredzi valsts vai pašvaldību institūcijā, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā.

Tiek sagaidīta arī izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu, kā arī teicamas angļu un krievu valodas zināšanas. Tāpat tiks ņemtas vērā teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes, kā arī sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā, spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju.

Konkursa organizēšanā tiks piesaistīta arī personālatlases kompānija “Eiropersonāls”. Tā papildus jau saņemtajiem pretendentu pieteikumiem mudinās pieteikties konkursam vēl citus potenciālos amata kandidātus.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrās kārtas ietvaros pretendenti prezentēs savu vīziju par transporta nozares vidēja un ilgtermiņa prioritātēm un attīstību, savukārt trešajā kārtā neatkarīgi eksperti vērtēs pretendentu vadības kompetences.

Konkursa komisija līdz š. g. 21. jūnijam iesniegs satiksmes ministram rakstisku ieteikumu par pretendenta, kas vislabāk atbilst amatam izvirzītajām prasībām, iecelšanu amatā. Satiksmes ministrs virza pretendentu apstiprināšanai Ministru kabinetā un pēcāk ieceļ Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatā.

Konkursa uzvarētājs, ieņemot Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatu, saņems mēnešalgu 2441 EUR apmērā. Par sasniegtiem darba rezultātiem, atbilstoši valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzības sistēmai, būs iespējams saņemt arī atlīdzības mainīgo daļu. Tāpat šis amats paredz iespēju saņemt veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas un iespēju piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Konkursa sludinājums publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Pretendentu atlases procesā tiks aicināti piedalīties arī neatkarīgi novērotāji.

Šis ir jau piektais gads, kopš tiek īstenota centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu kandidātu atlasi. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 19 konkursos vadītāji izraudzīti 12 dažādām valsts tiešās pārvaldes iestādēm; šobrīd noslēgumam tuvojas arī konkurss par Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu.

Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase: INFOGRAFIKA

 

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
Dalīties