08.08.2018
Valsts kanceleja

Darba stundas likmes noteikšana strādājošiem brīvdienā – 24. septembrī

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” š.g. 24. septembris ir noteikta kā svētku diena, jo Latvijā notiks Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte.

Līdz ar šiem grozījumiem gan Darba likuma 75.3 pantā, gan Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 11. daļā ir ietverts identisks stundas algas likmes aprēķins. Proti, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī. Ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

Ņemot vērā to, ka šie grozījumi ir pieņemti gada vidū un tie ietekmē kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu, no 2018. gada 12. jūlija, veicot aprēķinus, ir jāpiemēro precizētais darba stundu skaits. Tas nozīmē, ka stundu algu likme, kas tika aprēķināta no 2018. gada sākuma, ir spēkā līdz 11. jūlijam (ieskaitot), savukārt no 12. jūlija stundu likme tiek pārrēķināta un tā tiek saglabāta līdz gada beigām.

 

Papildu informācija:

Ineta Artemjeva
Valsts kancelejas
Valsts pārvaldes politikas departamenta
Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultante
Tālr. 67082984
E-pasts: ineta.artemjeva@mk.gov.lv

Dalīties