27.12.2019
Valsts kanceleja

Iedzīvotāji atzinīgi vērtē valsts pārvaldes pakalpojumu uzlabošanos un to saņemšanai arvien vairāk lieto e-vidi

Kā liecina jaunākie valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma dati, iedzīvotāji atzinīgi vērtē ieviestos uzlabojumus pakalpojumu saņemšanas procedūru vienkāršošanā. Tāpat pozitīvi tiek vērtēta valsts pārvaldes iestāžu savstarpējā sadarbība – tā veicinājusi administratīvā sloga mazināšanos. 

Pētījuma laikā atbildes uz jautājumiem snieguši vairāk nekā 1000 iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā. Vērtējot valsts pārvaldes attīstību, 42% iedzīvotāju ir apstiprinoši atbildējuši uz apgalvojumu “valsts pārvalde pēdējo trīs gadu laikā ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas procedūru iedzīvotājiem”. Tikpat liela daļa (41%) respondentu piekrituši, ka “pēdējo trīs gadu laikā valsts pārvaldes iestādes vairāk sākušas sadarboties savā starpā, mazāk prasot cilvēkiem tādus datus, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā”. 

“Administratīvā sloga mazināšana un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana ir valsts pārvaldes politikas prioritāšu augšgalā. Dažādu funkciju centralizēšana, procesu digitalizēšana un vienkāršošana ne tikai padara produktīvāku valsts iestāžu ikdienas darbu, bet daudzos gadījumos arī mazina administratīvo slogu iedzīvotājiem. Prieks, ka līdz šim mērķtiecīgi veiktais darbs šajā jomā (un tas vēl turpinās) ir ticis pamanīts un iedzīvotāji izjūt un novērtē pozitīvās izmaiņas,” komentējot šos datus, norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. 

Vaicāti par iestādi, kas vislabāk apkalpo iedzīvotājus un šajā ziņā varētu būt paraugs citām iestādēm, iedzīvotāji visbiežāk nosauca Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Nākamās biežāk minētās iestādes bija Valsts ieņēmumu dienests un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pētījuma dati liecina, ka šīs arī ir pēdējo trīs gadu laikā visbiežāk apmeklētās valsts pārvaldes iestādes. 

Analizējot to, kādā veidā iedzīvotāji vēršas valsts pārvaldes iestādēs, redzams, ka pēdējā gada laikā par gandrīz desmitdaļu samazinājies klātienes apmeklējums (šobrīd 68%) un palielinājusies e-pakalpojumu izmantošana, kas nu jau sasniedz 15% (pagājušajā gadā tie bija 6%). Retāk notiek saziņa ar e-pasta palīdzība (8%) vai tālruni (7%), bet vismazāk – pa pastu (2%) un iestādes mājaslapā vai sociālo tīklu kontos (1%). Uz e-pakalpojumu izmantošanu (35%) un saziņu e-pastā (15%) biežāk nekā caurmērā norādīja Valsts ieņēmumu dienesta klienti. 

Atbildot uz jautājumu, vai saņemtie pakalpojumi atbilst labas pārvaldības kritērijiem, 82% respondentu apstiprināja, ka pēdējās saskarsmes laikā iestādes darbinieki bijuši zinoši un profesionāli. Tikpat daudz respondentu atbildējuši, ka iestādes darbinieki ir laipni. Starp biežāk minētajiem atbilžu variantiem vienlīdz bieži tika arī minēts, ka darbinieki bijuši atbildīgi par savu darbu, padarīto un ka ar klientu sazinājušies saprotamā, vienkāršā valodā (76%). 

Valsts kanceleja jau piekto gadu pēc kārtas veic valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumu, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā, iegūtu detalizētāku informāciju par iedzīvotāju saskarsmi ar valsts iestādēm, kā arī uzzinātu, kuru iestāžu darbu iedzīvotāji vērtē visatzinīgāk. Pētījums tiek veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru “SKDS”. 2019. gadā iedzīvotāju aptauja norisinājās no 6. līdz 18. septembrim; tās laikā visā Latvijas teritorijā tika aptaujāti 1015 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

 

Santa Jirgensone
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922
E-pasts: santa.jirgensone@mk.gov.lv