02.09.2019
Valsts kanceleja

Kurzemes uzņēmēji aicināti piedalīties seminārā par trauksmes celšanas ieviešanas praksi

Kas ir trauksmes celšana, kādi ir ieguvumi no tās, kā izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un ar ko trauksmes celšana atšķiras no cita veida ziņošanas – šos un citus jautājumus izzināt un dalīties pieredzē aicināti Kurzemes uzņēmēji 11. septembrī Liepājā, piedaloties diskusiju veida seminārā ar Valsts kancelejas Trauksmes cēlēju kontaktpunkta ekspertiem par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu praksē.

Ir pagājuši četri mēneši, kopš spēkā stājies Trauksmes celšanas likums, kas nosaka, kas ir trauksmes celšana (informācijas sniegšana par sabiedrības interešu pārkāpumiem savā darba vidē), paredz trauksmes celšanas mehānismu izveidi un trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas. Tostarp likums nosaka, ka visās iestādēs, kā arī tajos uzņēmumos un organizācijās, kuros ir vismaz 50 darbinieku, jābūt ieviestai iekšējai trauksmes celšanas sistēmai, kur vērsties, redzot likumu pārkāpumus darba vietā. Četri mēneši ir pietiekami ilgs laiks, lai jau izdarītu pirmos novērojumus un secinājumus par likuma ieviešanu praksē, tostarp uzņēmēju ikdienas darbā; vienlaikus tas ir pārāk maz, lai jau būtu rastas atbildes uz visiem jautājumiem.

Ar ko trauksmes celšana atšķiras no cita veida ziņojuma (iesnieguma, sūdzības, citiem ziņošanas mehānismiem, kas jau izveidoti uzņēmumos un organizācijās)? Kad darbiniekam ziņot iekšēji darba devējam un kad – vērsties pie atbildīgās valsts iestādes? Kurš iekšēji saņem un izskata ziņojumus? Kāda ir vadītāja loma? Kāpēc vispār nepieciešama iekšējā ziņošana? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus visbiežāk uzdod uzņēmumi un iestādes, kas ievieš Trauksmes celšanas likumu praksē.

Lai diskutētu un dalītos pieredzē par iekšējo trauksmes celšanas mehānismu izveidi, visos Latvijas reģionos tiek plānoti semināri, kuru ietvaros uzņēmēji aicināti saņemt atbildes par trauksmes celšanu. Uzņēmēji un citi dalībnieki varēs iepazīties ar raksturīgākajiem pārkāpumu gadījumiem, par kuriem var celt trauksmi, uzzināt, kā rīkoties, saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, un pārliecināties par trauksmes celšanas mehānismu daudzveidību. Diskusiju vadīs Inese Kušķe, Valsts pārvaldes politikas departamenta eksperte, viena no Trauksmes celšanas likuma autorēm, un piedalīsies arī citi Valsts kancelejas Trauksmes cēlēju kontaktpunkta eksperti.

“Uzņēmumi var iegūt lielāku darbinieku uzticēšanos un iesaistīšanos uzņēmuma attīstībā, ļaujot tiem justies brīvi un iedrošinot tos paust savu kritiku, un runāt par nepilnībām. Teorijā ne vienmēr ir iespējams paredzēt visus iespējamos gadījumus vai interpretācijas. Tāpēc gribu aicināt uzņēmējus, gatavojoties semināriem, pārdomāt gadījumus arī no pašu pieredzes un būt gataviem par to runāt, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un drošā, ērtā vidē pārrunātu, kā konkrēto gadījumu risināt,” aicina Inese Kušķe.

Kurzemes reģionālā tikšanās notiks 11. septembrī plkst. 11.00–14.00 Liepājas latviešu biedrības nama Kamerzālē, Rožu laukumā 5/6, Liepājā.

Diskusiju aicināti apmeklēt uzņēmēji, valsts iestāžu filiāļu un pašvaldību darbinieki. Ieeja seminārā bez maksas. Pieteikšanās līdz 9. septembrim, aizpildot anketu https://forms.gle/WM2eeM74V4JZG5WP9 vai pa tālr. 63429019.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv .

 

Zane Ozola

Komunikācijas departamenta konsultante

Tālr. 67082902

zane.ozola@mk.gov.lv

Dalīties