13.09.2018
Ministru prezidents

Ministru prezidents: reģionu attīstībai svarīga ir kvalitatīva izglītība un spēja radīt nišas produktus

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 13. septembrī, Valmierā piedalījās starptautiskā konferencē “Lauku telpas attīstība un sabiedrības virzīta vietējā attīstība”.

Konferencē tika diskutēts par jautājumiem, kas nozīmīgi lauku un reģionālajai attīstībai, un iespējamajiem risinājumiem.

Uzrunājot klātesošos, M. Kučinskis norādīja, ka, diskutējot par reģionālo attīstību, par iedzīvotāju ieinteresēšanu strādāt ārpus pilsētām, ir jāņem vērā pasaulē notiekošās tendences.

“Mums ir jāpieņem esošā situācija un jāpieliek visi spēki, lai ļautu zemnieku saimniecībām attīstīties, ņemot vērā esošās tendences Latvijā un citur pasaulē,” sacīja Ministru prezidents.

Liela nozīme tika pievērsta iedzīvotāju mobilitātei, uzsverot, ka, sakārtojot sabiedriskā transporta sistēmu, it īpaši dzelzceļa pārvadājumus, iespējams panākt, ka dažādos reģionos strādājošajiem uzņēmumiem būtu vieglāk piesaistīt darba spēku, jo iedzīvotāji varētu ērtāk un ātrāk nokļūt no mājām uz darbu un otrādi. Ir jāsamazina brauciena ilgums sabiedriskajā transportā, ceļojot no nacionālas un reģionālas nozīmes centriem uz Rīgu, kā arī jānodrošina iespējas 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotas vietas nokļūt tuvākajā nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā pa līdzenu un satiksmes drošības tehniskajiem līdzekļiem aprīkotu autoceļu, tai skaitā asfaltētu.

M. Kučinskis akcentēja, ka šodien Latvijā lauksaimniecībā strādājošajiem uzņēmējiem ir arvien lielāka interese izmantot jaunās tehnoloģijas, pielietot to, ko tirgus šajā jomā piedāvā kā jauninājumus. Vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību lauksaimniekiem atrast savus nišas produktus, kas būtu interesanti tirgum, un ar ko būtu iespējams iekļauties lielajos tirdzniecības tīklos.

“Jau šobrīd ir redzams, ka mūsu uzņēmēji veiksmīgāk attīstās, piedāvājot tirgum kaut ko jaunu, nevis jau tradicionālos lauksaimniecības produktus,” tā M. Kučinskis.

Tāpat, diskutējot par reģionu attīstību, tika norādīts uz nepieciešamību nodrošināt pietiekami augstu izglītības kvalitātes līmeni, kā arī bērnu veicināšanu apgūt konkrētas profesijas, lai nākotnē reģionos būtu izglītoti cilvēki, kuri spēj attīstīt savas saimniecības, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un radot konkurētspējīgus produktus.

Konferenci organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, un tajā piedalījās eksperti no Latvijas, Austrijas, Somijas un citām valstīm.

 

Andrejs Vaivars
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālrunis: 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

Dalīties