01.10.2019
Satiksmes ministrija

Valdība apstiprina Valsts dzelzceļa administrācijas un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžetu

1. oktobrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Valsts dzelzceļa administrācijas (VDzA) budžetu 575 446 euro apmērā un  Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas (VDzTI)  budžeta ieņēmumus un izdevumus 668 653 euro apmērā 2020. gadam.

Valsts dzelzceļa administrācijas budžets 2020. gadam izriet no “Dzelzceļa likuma” pārejas noteikumu 48. punkta, kas noteic,  ka   2019., 2020. un 2021. gadā finansējums (VDzA)  nedrīkst būt mazāks par finansējumu, kāds attiecīgi piešķirts 2015. gadam (405 244 euro) un reizināts ar koeficientu 1.42, kas kopsummā ir 575 446   euro.

No piešķirtā 575 446 euro finansējuma 2020. gadam: 575 446 euro paredzēti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā 469 034 euro darbinieku atlīdzībai. Precēm un pakalpojumiem  paredzēti 98 930 euro, bet kapitāliem izdevumiem paredzēti 7 482 euro.

Tāpat ar MK rīkojumu apstiprināti Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020. gada budžeta ieņēmumi un izdevumi 668 653 euro apmērā.

No piešķirtā 668 653 euro finansējuma 2020. gadam – 663 653 euro paredzēti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā 550 739 euro paredzēti darbinieku atlīdzībai, bet precēm un pakalpojumiem paredzēti 112 914 euro. Kapitāliem izdevumiem paredzēti 5 000 euro.

No 2010. gada 1. janvāra VDzTI un VDzA ir budžeta nefinansētas valsts pārvaldes iestādes, kuras tiek finansētas no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējumu šīm iestādēm veido ieņēmumi no maksas par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, kā arī ieņēmumi no tā valstij piederošās zemes iznomāšanas, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra.

Jānorāda, ka šogad stājās spēkā arī “Grozījumi Dzelzceļa likumā”, ar kuriem VDzA nodotas vairākas jaunas Regulatora funkcijas, kā vienu no svarīgākajām funkcijām var minēt- infrastruktūras pārvaldītāju apkalpes vietas operatoru finanšu izmaksu  uzraudzība.

 

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
Dalīties