20.09.2019
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM uzlabo publisko pakalpojumu efektivitāti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), izpildot “Valsts pārvaldes reformu plāna 2020” uzdevumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, pusgada laikā sagatavojusi metodoloģijas projektu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, ar mērķi pilnveidot valsts iestāžu publisko pakalpojumu kvalitāti un izvērtējusi publisko pakalpojumu sniegšanas struktūru.

VARAM īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” ietvaros ir īstenojusi piecus pilotprojektus vairākās valsts iestādēs – Valsts kasē (VK), Nacionālajā veselības dienestā (NVD), Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Valsts vides dienestā (VVD) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija (VDEĀK), lai uzlabotu publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Ir izstrādāti pieci pārveidošanas plāni par tiešās valsts pārvaldes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uzņēmējdarbības (VK, BVKB) un nodarbinātības (VVD) un sociālās aizsardzības (NVD, VDEĀVK) jomā. Tādējādi pakalpojuma saņēmējiem būs īsāks gaidīšanas laiks rindā, ātrāka pakalpojumu rezultātu saņemšana, retāk jāapmeklē iestāde. Projekta ietvaros 32 stundu apjomā par pakalpojumu pārveidi atbilstoši lietotāju orientētai pieejai apmācīti 24 minēto iestāžu nodarbinātie.

VARAM, atbilstoši “Valsts pārvaldes reformu plānam 2020”,  ir arī  izvērtējusi publisko pakalpojumu sniegšanas struktūru un iespēju klientu apkalpošanas plūsmu novirzīt uz izmaksu ziņā efektīvākiem kanāliem, proti, elektronisko (pašapkalpošanās) kanālu vai valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Šajā laika posmā tika arī veikts pētījums, kura rekomendācijas tiks iestrādātas konceptuālā ziņojuma projektā “Publisko pakalpojumu vides pilnveides plāns”, kuru plānots iesniegt Ministru kabinetā septembrī. Pētījumā noskaidrots, ka “tikai digitāli” pieeja pakalpojumu nodrošināšanā var diskriminēt tos iedzīvotājus, kuri dažādu iemeslu (piemēram, fiziska piekļuve, finansiāli aspekti, prasmju trūkums) dēļ nevar izmantot internetu. Digitālo plaisu mazinās pakalpojumu piekļuves punkti, kuros konsultēs apmācīts personāls un palīdzēs piekļūt e-pakalpojumiem.

Tāpat šobrīd notiek Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla darbības finanšu efektivitātes izvērtējums, lai papildinātu “Publisko pakalpojumu vides pilnveides plānu”.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Dalīties