Ministru kabineta sastāvs

Ministru prezidents
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (no 13.11. pilda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumus)
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
Ārlietu ministrs
Ekonomikas ministrs
Finanšu ministrs
Iekšlietu ministrs
Izglītības un zinātnes ministre
Kultūras ministrs
Labklājības ministre
Satiksmes ministrs
Veselības ministre
Zemkopības ministrs