Atjaunots: 06.04.2017

Direktors

Jānis Citskovskis

Dzimis 1975. gadā

Izglītība:
2004       Latvijas Universitāte, Tiesību zinātņu maģistra grāds
2002       Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija
2000       Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierzinātņu maģistra grāds Transportā un satiksmē
1997       Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību bakalaura grāds

Valodu zināšanas:
latviešu - dzimtā
krievu - teicami
angļu - ļoti labi
vācu - pamatzināšanas
franču - pamatzināšanas

Darba pieredze:
2017                       Valsts kancelejas direktors
2015 - 2017            Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
2004 - 2015            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks
2002 - 2004            Pilsonības un  migrācijas lietu  pārvaldes  Juridiskās nodaļas vadītājs
2001 - 2002            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka jurists
2001 (2007-2008)  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departaments, direktora p.i.
2000 - 2001            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  Iedzīvotāju reģistra departamenta Klientu apkalpošanas nodaļa, vadītāja vietnieks
1997 - 2000            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  Iedzīvotāju reģistra administrēšanas nodaļa, galvenais speciālists

Apbalvojumi:
Iekšlietu ministrijas apbalvojums Zelta Goda zīme (2003)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apbalvojums "Goda zīme "Par nopelniem"  I pakāpes zelta (2011)
Valsts robežsardzes apbalvojuma zīme "Par nopelniem Valsts Robežsardzes attīstībā" (2014)

 

Direktora funkcijas

Valsts kancelejas direktors vada Valsts kancelejas darbu un ir augstākā ranga ierēdnis, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Ministru kabineta rīkojumu pēc Ministru prezidenta ierosinājuma.

Valsts kancelejas direktors:

  • organizē iestādes funkciju izpildi, nodrošina iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  • atbild par iestādes budžeta likumīgu un lietderīgu izmantošanu;
  • nodrošina iestādes attīstības stratēģijas un darba plāna izstrādi;
  • nodrošina personāla vadības īstenošanu;
  • organizē un vada Valsts sekretāru sanāksmes;
  • lai nodrošinātu Valsts kancelejas funkciju izpildi, ir tiesīgs dot rīkoju­mus Valsts kancelejas ierēdņiem un darbiniekiem;
  • ir tiesīgs dot rīkojumus padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes amatpersonām.

Valsts kancelejas direktoram var būt vietnieki. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram un tos ieceļ un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.