Atjaunots: 09.11.2020

Iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu no 2019.gada 1.janvāra informāciju par Valsts kancelejas  publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkuma plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.
 

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas un papildu informācija par iepirkumu prasībām, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādātājus regulāri sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.
Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistikas informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.
https://iub.gov.lv/

 

Ar Valsts kancelejas iepirkumiem var iepazīties šādās sadaļās:

 


Uzaicinājums ieinteresētajām pusēm uz apspriedi par plānoto iepirkumu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas datu migrācijas pakalpojumi”

Lai sniegtu atbalstu iestādēm, kuras vēlas savas tīmekļvietnes izvietot Tīmekļvietņu vienotajā platformā, Valsts kanceleja plāno novembra beigās/decembra sākumā izsludināt iepirkumu, lai iegādātos migrācijas pakalpojumu. Atklātajā konkursā plānots piesaistīt 2-3 komersantus, kuri nodrošinātu satura migrāciju no iestāžu esošajām tīmekļvietnēm uz jaunajām Tīmekļvietņu vienotajā platformā.