Atjaunots: 28.09.2020

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma

 

Straujās pārmaiņas informācijas tehnoloģiju jomā, globalizācija, demogrāfiskā situācija Latvijā un dinamiskā attīstība aktualizē ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā kompetences pilnveidi, lai sasniegtu labākos darbības rezultātus. Īpaši nozīmīga mērķu un rezultātu sasniegšanai ir līderība, lai nodrošinātu vadības procesus sarežģītā un kompleksā vidē.  Profesionāla līderība ir pamats valsts sektora dinamiskumam un efektīvai vadībai, kas savukārt ietekmē publiskā sektora efektivitāti un produktivitāti. Valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetenču pilnveidošanai tiek īstenota Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma, kas ir mērķtiecīgs pasākumu kopums vadītāju līderības kompetences stiprināšanai.

Kontaktinformācija

Edgars Spruksts, Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultants
Tel.: 67082974
E-pasts: edgars.spruksts@mk.gov.lv

Par programmu

Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” (identifikācijas numurs 3.4.2.0/15/I/003)

Projekta mērķis
Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma mērķtiecīgi un kompleksi attīstīs valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju kompetences, kas nepieciešamas arvien dinamiskākajā vidē, lai stiprinātu līderības prasmes. Veicinot augstākā līmeņa vadītāju kā stratēģisko līderu attīstību, iespējams nodrošināt inovatīvas idejas valsts pārvaldē, kā arī vadīt pārmaiņas, tādējādi netiešā veidā pozitīvi ietekmējot arī uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.


Projekta mērķa grupa
Valsts pārvaldes iestāžu augstākā līmeņa vadītāji, kuru vadītās iestādes ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sakārtošanā un administratīvā sloga mazināšanā mazajiem un vidējiem komersantiem (mērķgrupas iestāžu saraksts)


Projekta īstenošana
Projekts ilgs 77 mēnešus (no 2016.gada 1.februāra – 2022.gada 30.jūnijam).


Kopējās izmaksas
Rezultātu sasniegšanai plānotais atbalsts ir 926 094 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 787 180 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums ir 138 914 EUR (15%).


Plānotie rezultāti
Projekta rezultātā plānots, ka labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā būs apmācītas 1050 personas un profesionālo kompetenci būs paaugstinājušas 262 personas.

Projekta galvenās aktivitātes

Vadītāju individuālās apmācības

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielu valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem
KAD: no 2016. gada līdz 2020.gadam 

Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana.

Katra vadītāja vadības kompetenču novērtēšanu intervijas veidā veiks divi eksperti. Intervijas un 360⁰ kompetenču novērtēšanas rezultātus apkopos rakstiskā kopsavilkumā un individuāli pārrunās. Balstoties novērtējumā, vadītājs kopā ar ekspertiem sastādīs individuālo attīstības plānu. Kompetenču novērtēšanā nodrošinās procesa un individuālo rezultātu konfidencialitāti. Pēc diviem gadiem atkārtoti novērtēs tās pašas vadības kompetences, lai izvērtētu attīstību un, pamatojoties uz secinājumiem, vadītājam aktualizētu individuālo mācību plānu. Vērtējamās vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
KAD:  2016. gada septembris – 2017. gada maijs (pirmā kārta), 2019. gads (otrā kārta)

 

Individuālā attīstības plāna īstenošana.
Vadītājiem būs pieejami dažādi instrumenti, lai īstenotu individuālā attīstības plānā paredzēto, tādējādi veicinot noteikto mērķu sasniegšanu:

 •  Prasmju treniņi kompetenču pilnveidošanai 
  KAD:  2017.gada 3. un 4.ceturksnis, 2019.gads
 •  Mentora, kouča un supervizora programma
  KAD:  no 2018.gada līdz 2021.gadam 

Moduļu mācības vadītājiem

Kompetences pilnveidošana nelielā grupā, piedāvājot apgūt noteiktus moduļus: Finanses un valsts pārvalde, Tiesiskums un valsts pārvalde, IKT un valsts pārvalde, Komunikācija un valsts pārvalde, Stratēģiskā personāla plānošana, Efektīva vadītāja ABC, Nākotnes vadītāja izaicinājumi.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2018. līdz 2021.gadam (reizi gadā)


Sadarbības un starpresoru efektivitātes veicināšanas programma

Komandas veidošanas pasākumi ārpus ierastās biroja vides, lai sekmētu vadītāju savstarpējo iepazīšanos un turpmāko sadarbību arī citos formātos.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:  2017. gada 2. ceturksnī

Pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs par vadītājiem aktuālām tēmām.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD:  no 2017. gada līdz 2021.gadam

 

Starpresoru sadarbības tikls kā zināšanu un pieredzes apmaiņas platforma nelielās grupās par vadītājiem aktuālu tēmu.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2017.gada


Vadītāja atbalsta instrumenti

Efektīva vadītāja rokasgrāmata ir praktisks palīglīdzeklis augstākā līmeņa vadītājiem kā stratēģiskajiem līderiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādiem vadības vides izaicinājumiem,
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: atvēršanas svētki 2017. gada 19. janvārī

Vadītāju pašattīstības un veselības veicināšanas programma kā izglītojošs pasākumu kopums, kas veicina vadītāju prasmi rūpēties par savu attīstību un veselību, pievērst uzmanību mentālajiem paradumiem uztura, miega un fizisko aktivitāšu nodrošināšanai.
​KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: 2018. gada 2.ceturksnī


Ikgadējā valsts pārvaldes vadītāju konference

Ikgadējas valsts pārvaldes vadītāju konference. Profesionāla un augsta līmeņa diskusiju platforma ideju un aktualitāšu apmaiņai sadarbībā ar nozares ekspertiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem, ārvalstu ekspertiem, reģionālajiem partneriem un biznesa vides pārstāvjiem.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2016. līdz 2021.gadam (vienu reizi gadā)


Gada aktuālā tēma

Piesaistot ekspertus un nozares autoritātes, piedāvātas atklātas lekcijas atbilstoši augstākā līmeņa vadītāju dienas kārtībā esošajām vajadzībām un aktualitātēm.
KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: no 2016. gada

2020. gada aktivitātes

Individuālie prasmju treniņi kompetenču pilnveidei

Mērķis: attīstīt augstākā līmeņa vadītāju prasmes kompetenču pilnveidošanai un veicināt starpresoru sadarbību (pieredzes apmaiņa valsts pārvaldes vadītāju vidū).

KAS: Rūta Lūse un Ilze Čiščakova (SIA  Spring Valley)

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: laika periodā no 2020. gada 16. septemba līdz 20. novembrim

 

Vebinārs "KOMANDA | VĒRTĪBAS" augstākā līmeņa vadītājiem

Mērķis: sniegt augstākā līmeņa vadītājiem ieskatu teorijā par dažādam paaudzēm, salīdzinot dažādu paaudžu vērtības (kopīgais vs atšķirīgais). Vebinārā augstākā līmeņa vadītāji tiks iepazīstināti ar to, kas motivē un virza katru paaudzi, tādējādi veidojot dažādībā balstītu komandu. Labās prakses piemēros, pieredzes stāstos dalīsies arī pieaicinātie lektori, iepazīstinot ar skatījumu par vērtībām caur savu personīgo prizmu (paaudzes).

KAS: lektore Zanda Rubene (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore), lektore Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja, lektors Ralfs Bormanis, “Gudrs, vēl gudrāks” 12. klašu fināla uzvarētājs, lektors Kārlis Būmeisters, Eiropas Parlamenta Konservatīvo un reformistu grupas preses sekretārs.

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 17.jūnijā

 

Programma

 

Vebinārs "KOMANDA | VĒRTĪBAS" augstākā līmeņa vadītājiem

Mērķis: iepazīstināt augstākā līmeņa vadītājus ar veiksmīgas vērtību komunikācijas pamatnostādnēm, kā arī sniget praktiskus instrumentus darbinieku motivēšanā, komandas vadīšanā

KAS: lektore Inga Latkovska (LEAD valdes priekšsēdētāja), lektore Agnese Strazda (SEB bankas korporatīvās komunikācijas vadītāja), lektors Ainars Bagatskis (Ukrainas basketbola valstsvienības galvenais treneris), lektors Nauris Svika (līderu un komandu attīstības treneris).

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 11.jūnijā

 

Programma 

 

Vebinārs "Organizācijas vērtība “atbildība”. Kā to sekmēt ikdienas darbā, uzturot “atbildības kultūru”?" augstākā līmeņa vadītājiem

Mērķis: Turpinot 2020.gada tēmu “Vērtības valsts pārvaldē” vērtības tiek apskatītas caur “atbildības kultūras” prizmu. Vebināra mērķis ir iepazīstināt augstākā līmeņa vadītājus ar šādām tēmām:

 • Kāda ir vērtību loma ikdienas darbā?
 • Apkopot “atbildības” kā vērtības pazīmes ikdienas darbā.
 • Iepazīstināt ar atbildības kultūras konceptu.

Parādīt dažus praktiskus vadības instrumentus, kas var sekmēt darbinieku atbildības uzņemšanos. 

KAS: lektors Uldis Pāvuls (organizāciju psihologs & treneris)
KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 5.jūnijā

 

Programma 

 

Vebinārs "Vērtības kā vadītāja instruments" augstākā līmeņa vadītājiem

Mērķis: Apzināt vērtības no kultūrvēsturiskā skatu punkta, kā arī uzsvērt vadītāja kā līdera lomu iestādes vērtību iedzīvināšanā, vērtībās balstītu lēmumu pieņemšanā.
KAS: lektore prof. Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras akadēmijas rektore), lektore Rūta Dimanta (labdarības portāla "ziedot.lv" un rehabilitācijas centra "POGA" dibinātāja, vadītāja)

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 20.maijā

 

Programma

 

Vebinārs uz vērtībām balstītas komandas vadīšana ārkārtējā situācijā augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: Sniegt augstākā līmeņa vadītājiem atbalstu uz vērtībām balstītas komandas vadīšanā ārkārtas situācijās. Galvenie vebināra jautājumi:

 • Kā komandām saglabāt uz vērtībām balstītu darbu ārkārtas situācijās?
 • Kā nodrošināt darbinieku motivāciju, skaidrību un uzticēšanos krīzes situācijā?
 • Kādus pirmos soļus spert, atgriežoties ikdienas ritmā?
 • Rast atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem.

KAS: koučs Iveta Apine
KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 29.aprīlī

 

Programma

 

Vebinārs atbalsta sniegšanā ārkārtas situāciju vadīšanā augstākā līmeņa vadītājiem

MĒRĶIS: Sniegt augstākā līmeņa vadītājiem atbalstu ārkārtas situāciju vadībā, piemēram, atbildot uz šādiem jautājumiem:

 • Kā saglabāt racionālu rīcību spriedzes apstākļos (emocionālā noturība)?
 • Kā vadīt attālināti komandu krīzes apstākļos?
 • Kā veicināt darbinieku solidaritāti?
 • U.c. jautājumiem.

KAS: koučs Katrīna Ošleja
KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2020. gada 8.aprīlī

 

Programma

 

Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: no 2020.gada februāra līdz 2021.gada februārim

Moduļu mācības vadītājiem

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem 
KAD: 2020. gada janvāris – jūnijs

Saturs: tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmām:
1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
3. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”
7. modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi”

 

“2019.gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” noslēguma un 2020.gada tēmas “Vērtības valsts pārvaldē” atklāšanas pasākums”

Kad: 2020.gada 17.javārī.
Programma un prezentācijas:

 • Atklāšana:
  Dzintra Mukāne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore,
  Krišjānis Kariņš, Ministru prezidents
 • Atskats uz 2019. gada tēmu un ieskats 2020. gada tēmā (Valsts kancelejas komanda) – prezentācija
 • Organizāciju un vadītāju attīstības konsultante Gitāna Dāvidsone
 • Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons
 • prof. Lars Johannsen (Dānija) Vērtības valsts pārvaldē – prezentācija
 • Svetlana Riškova, Pavāru kluba prezidente – Par inovāciju un vērtībām no citas perspektīvas – prezentācija

FOTO no pasākuma un publicitātes ziņa

 

2019. gada aktivitātes

2019. gada tēmas “Inovācijas un eksperimentēšana” pieredzes apmaiņa uz Helsinkiem (Somija)

Mērķis: sniegt iespēju augstākā līmeņa vadītājiem apgūt Somijas pieredzi un labo praksi inovācijas kultūras veidošanā un attīstīšanā, liekot uzsvaru uz eksperimentēšanu, inovāciju politiku un funkciju centralizēšanu, tādejādi iegūstot noderīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai pilnveidotu inovācijas kultūras veicināšanu Latvijas valsts pārvaldē.

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem
KAD: 2019. gada 31.oktobris līdz 1.novembrim

 

Apzinātības treniņi augstākā līmeņa vadītājiem 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: no 2019.gada septembra līdz decembrim

 • 2 grupas, katrā līdz 15 dalībniekiem
 • Apzinātības treniņš, vada Juris Rubenis, Indulis Paičs (Integrālās izglītības institūts)
 • Apzinātības treniņš, vada Sandis Kristars Dūšelis, Evija Apine, Indra Majore-Dūšele (Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Miervidi”)

Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference - Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2

2019.gada 3.-4.oktobrī, Valmierā norisinājās ikgadējā programmas konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2

Programma un prezentācijas:

FOTO no pasākuma

VIDEO no pasākuma

 

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” darbnīca par inovācijas kultūru

2019.gada 27.jūnijā norisinājās darbnīca, meklējot atbildes uz jautājumiem:

 • Ko nozīmē inovācijas kultūra?
 • Kāda ir šī brīža publiskā sektora inovācijas kultūra Latvijā?
 • Kādi ir soļi, ko augstākā līmeņa vadītāji var veikt, lai palīdzētu padarīt publiskā sektora inovācijas kultūru spēcīgāku?
 

Darbnīcu vadīja OECD projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un OECD Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman).

Prezentācija no pasākuma (.pdf)

 

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” vietējie pieredzes apmaiņas pasākumi

 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz uzņēmumu Brabantia Latvia (2019. gada 23.janvārī)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz RTU Dizaina fabriku (2019. gada 25.aprīlī)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz CSDD (2019 gada 30.maijā)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte Valsts kancelejas inovācijas laboratorijā #GovLabLatvia (2019.gada 12.jūnijā)
 • Pieredze apmaiņas vizīte uz SIA Schwenk Latvia (2019.gada 14.novembrī)

 

Gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” seminārs par inovācijas vadību

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2019.gada 5.aprīlī

Programma un prezentācijas:

 • Atklāšana: Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors
 • Īsumā par #GovLabLatvia: Laura Dimitrijeva, Marina Blašķe, Inese Kušķe un Katri Vintiša (prezentācija)
 • Publiskā sektora inovācija un vadītāju loma: OECD projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un OECD Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman) (prezentācija angļu valodā)

Foto no pasākuma

Publicitātes ziņa par vizīti

 

2019. gada tēmas “Inovācija un eksperimentēšana” atklāšanas pasākums

KAM: programmas dalībniekiem
KAD: 2019.gada 18.janvārī

Programma un prezentācijas:
Atklāšana: 
• Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors 
• Rinalds Muciņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs
I daļa:
• Koen Vervoort, Pasaules vadošā pētniecības un inovāciju centra IMEC eksperts – Inovācija pasaulē (.pdf)
• Ēriks Eglītis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs – Inovācija Latvijā (.pdf)
• Valērijs Stūris, Valsts kontroles Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs – Eksperimentēšanas “sarkanās līnijas” (.pdf)
II daļa: 
• Ojārs Rubenis, Latvijas nacionālā teātra izpilddirektors – Inovatīvi par inovāciju
• Laura Dimitrijeva, Valsts kancelejas konsultante - Noslēgums un tālākie plāni (.pdf)

 

Moduļu mācības vadītājiem

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem 
KAD: 2019. gada janvāris – maijs

Saturs: tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmām:
1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
3. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”
7. modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi”

 

Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielo iestāžu vadītājiem 
KAD: no 2019. gada janvāra līdz maijam (1. un 2. plūsma), no 2019. gada septembra līdz decembrim (3.plūsma)

Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: no 2018.gada 1. janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam

2018. gada aktivitātes

 


Apzinātības treniņš augstākā līmeņa vadītājiem 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: oktobris - decembris


Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2018. gada 26. oktobrī

Konferences prezentācijas:

FOTO no pasākuma 

VIDEO no pasākuma


Pieredzes apmaiņas seminārs “Pašattīstība: sasniegumi un turpmākie izaicinājumi”

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: 2018. gada 11. oktobrī

Lekcijas prezentācija:


Tematiskās darbnīcas par publisko pakalpojumu pilnveidi

KAM: vadītājiem, kuru vadītās iestādes ir lielākie publisko pakalpojumu sniedzēji Latvijā vai arī tieši saistītas ar publisko pakalpojumu attīstības politikas plānošanu un ieviešanu

KAD: 2018.gada 21.septembrī, 28.septembrī un 5.oktobrī

MATERIĀLI: Tematisko darbnīcu programma un atskaite


2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” tematiskā lekcija "Datu analīze, klientu vajadzības un pārmaiņas"

KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

KAD: 2018. gada 28. jūnijā

Lekciju prezentācijas:


Pasākums “Vadītāju pašattīstība un veselības veicināšana”

KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem

KAD: 2018. gada 14.-15. jūnijā


2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” pieredzes apmaiņas uz Kopenhāgenu (par Dānijas valsts pārvaldes pieredzi IKT potenciāla savlaicīgā apzināšanā un izmantošanā valsts pārvaldes efektivitātes un produktivitātes celšanā)

KAM: vadītājiem no iestādēm, kas sniedz lielākos publiskos pakalpojumus, VARAM, Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra

KAD: 2018. gada 29.-31. maijā


Pasākums “Stratēģiskā darba snieguma vadība: darba izpildes rādītāju formulēšana augstākā līmeņa vadītājiem”

KAM: valsts sekretāriem

KAD: 2018. gada 17.-18.maijā


2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” tematiskā lekcija "No pakalpojumu uzskaites līdz pakalpojumu piegādei uz e-adresi: labā prakse un datu drošība"

KAM: valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: 2018.gada 19. aprīlī

Lekciju prezentācijas

1. Latvijas digitālās transformācijas process – Edmunds Beļskis, VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos
2. Mākslīgais intelekts - Raivis Skadiņš, Tildes pētniecības un izstrādes direktors
3. Pieredze IKT pakalpojumu un Informācijas drošības pārvaldības centralizācijā (VRAA un VARAM pieredze) – Edgars Cīrulis, VRAA direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos
4. Misija: pozitīvo pārmaiņu līderis Latvijas tautsaimniecībā un valsts pārvaldē. Ekonomikas ministrijas labās prakses piemērs -  Margrieta Ulmane, Pārmaiņu līdere EM, LEAN vadītāja
5. Datu aizsardzības prasības un to nodrošināšana valsts pārvaldē – praktiski ieteikumi vadītājiem - Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs


2018. gada tēmas “Publiskie pakalpojumi” vietējie pieredzes apmaiņas pasākumi

 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz uzņēmumu Infogram (2018. gada 8. martā)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Uzņēmumu reģistru (2018. gada 23. martā)
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Lauku atbalsta dienestu (2018. gada 15. maijā)


Moduļu mācības vadītājiem

KAD: 2018. gada janvāris - maijs

Mācību procesu nodrošina personu apvienība: SIA “Master Sales”, SIA “O.D.A.” un SIA “Pricewaterhouse Coopers”. 

Saturs: tiek īstenotas moduļu apmācības par šādām tēmā:
1. modulis “Finanses un valsts pārvalde”
2. modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde”
3. modulis “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un valsts pārvalde”
4. modulis “Komunikācija un valsts pārvalde”
5. modulis “Stratēģiskā personāla plānošana”
6. modulis “Efektīva vadītāja ABC”
7. modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi”


Mentora, kouča un supervizora programmas īstenošana

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: no 2018.gada 1. janvāra

Vadlīnijas mentoriem

Papildu informācija par plānoto

2017. gada aktivitātes

Diskusija ar Ministru prezidentu "Gada tēmas 2018  "Publiskie pakalpojumi" atklāšanas pasākums 

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2017. gada 1. decembrī

 

Publisko pakalpojumu pilnveide – uz datiem balstītas sabiedrības veidošana
Rinalds Muciņš,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

 

FOTO no pasākuma

 


Pieredzes apmaiņas  vizīte "Konsultē vispirms"principa ieviešanai (Lielbritānija)

KAM: uzraudzības iestāžu vadītāji
KAD: no 2017. gada 21. līdz 24. novembrim

 


Mentora, kouča un supervizora programmas atklāšanas pasākums

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: 2017. gada 2. novembrī


Ikgadējā valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference “Vadītāju konference 2017: kāds ir manas kartes mērogs?”

KAD: 2017. gada 6. oktobrī

 

Konferences prezentācijas
Strategy Implementation and Performance Measurement
Dr. Pietro Micheli, Prof., Varvikas Biznesa skola, Lielbritānija 

 

Case of Netherlands – performance management systems and measurements 
Wim Kooij, eksperts, telpiskās plānošanas un vides ministrija, Nīderlande

 

G2GG2BB2B<H2H
Dizaina eksperti  - B.Ābele, R.Strēlis, J.Solovjova

 

Measuring and Managing Performance 
Dr. Pietro Micheli, Prof., Varvikas Biznesa skola, Lielbritānija

 

Darba snieguma rādītāju (KPI) formulēšana, izmantojot dizaina metodi
Dizaina eksperti  - B.Ābele, R.Strēlis, J.Solovjova

 

Video no pasākuma

 


Individuālais prasmju treniņš kompetenču pilnveidei

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā

 

 


Komandas darba rezultātu prezentēšana Ministru prezidentam par principa "Konsultē vispirms" ieviešanu

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies komandas veidošanas pasākumā
KAD: 2017. gada 15. jūnijā

 

Vairāk par pasākumu
 

FOTO no pasākuma

 


Pieredzes apmaiņas seminārs ar augstākā līmeņa vadītājiem no privātā sektora

KAM: augstākā līmeņa vadītājiem, kuri piedalījušies kompetenču novērtēšanā
KAD: 2017. gada 8. jūnijā

 

Pieredzes stāsts par stratēģijas komunikāciju  (.pdf)
Miks Strūrītis Citrus Solution valdes priekšsēdētājs

 

Mērķu uzstādīšana (.pdf)
Tīna Kukka, Luminor Pārmaiņu vadības biroja vadītāja

 

 


Komandas veidošanas pasākums:  darba snieguma rādītāji principa "Konsultē vispirms" īstenošanai

KAM: valsts sekretāra vietniekiem, uzraugošo iestāžu vadītājiem
KAD: 2017. gada 10. maijā

 


Lekcija par darba snieguma rādītājiem

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: 2017. gada 11. maijā

 

Darba snieguma rādītāji un to pielietošana organizācijas pārvaldībā - teorētiskie un praktiskie aspekti  (.pdf)
Andris Balodis (FORCEO)

 

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma valsts pārvaldē (.pdf)
Jānis Zvīgulis

 

Darba snieguma radītāju sistēmas pilnveidošana (.pdf)
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2017. gada projekta pieredzes stāsts
Ilāna Ekbauma (Deloitte), Ilze Cīrule (VID)

 

Performance Management : Danish Public Sector Experience (.pdf)
Maibritt Kallehauge Brask (Deloitte) 

 


Lekcija par Šarmera U teoriju un vadītājiem svarīgām kompetencēm

Lektors: Juris Rubenis
KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem
KAD: 2017. gada 22. martā

 

Apzinātība. Vērība. Klātbūtne
Vērības prakses nozīme vadībā
Ernsts Oto Šarmers: U teorija

 

Lekcijas video ieraksts

 


Ekonomikas ministra diskusija ar kontrolējošo iestāžu vadītājiem “Principa “Konsultē vispirms” ieviešanu”

KAM: Uzraudzības iestāžu vadītājiem 
KAD: 2017. gada 31. martā

 

“Ceļā uz klientu orientētu valsts pārvaldi” (.pdf)
Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

“Vadlīnijas par “konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā” (.pdf)
Inga Apsīte, Ekonomikas ministrija

 

“Administratīvā sloga mazināšana un uzņēmējdarbības vides uzlabošana” (.pdf)
Lāsma Ivaska, GatewayBaltic 

 

“Kā izdarīt labāk nekā parasti” (.pdf)
Ivars Austers, Latvijas Universitāte

 


Pieredzes apmaiņa starptautiskās organizācijās (Beļģija)

KAM: Valsts sekretāriem
KAD: no 2017. gada 8. līdz 10. februārim

 


Efektīva vadītāja rokasgrāmatas atvēršanas svētki

KAM: Valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2017. gada 19. janvārī

 

FOTO no atvēršanas svētkiem

 


Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana (otrā un trešā  plūsma)

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, lielo iestāžu vadītājiem 
KAD: no 2017. gada janvāra līdz 2017. gada aprīlim

 

 

2016. gada aktivitātes

Gada tēma “Stratēģiskā komunikācija”

KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2016. gada 2. decembrī

 


Ikgadējā valsts pārvaldes konference (reģionālā sesija)

KAM:  Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem
KAD: 2016. gada 7. oktobrī

 


Ikgadējā valsts pārvaldes konference (Rīgas sesija)

KAM: Iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2016. gada 6. oktobrī

Can the Governmet's performance be measured? (.pdf) 

In search of successful governmence (.pdf)

Ko nozīmē efektīva valsts pārvaldes organizācija? (.pdf)

 


Vadības kompetenču novērtēšana un individuāla attīstības plāna sastādīšana (pirmā plūsma)

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem
KAD: no 2016. gada septembra līdz 2016. gada decembrim

 


Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas atklāšana: domapmaiņa un sarunas

KAM: Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, iestāžu vadītājiem un vietniekiem
KAD: 2016. gada 8. jūnijā

FOTO no pasākuma

 

Efektīva vadītāja rokasgrāmata

Efektīva vadītāja rokasgrāmata iedvesmo profesionālai un personiskai attīstībai. Tas ir zināšanu avots, kur pasmelt idejas pārdomām un rīcībai. Šeit varat ieklausīties Latvijā un pasaulē pazīstamu vadītāju pieredzes stāstos. Grāmatā apkopoti praktiski, pasaules praksē pārbaudīti padomi.

Efektīva vadītāja rokasgrāmata ir sēkla, kas, iekritusi auglīgā zemē, sniegs augļus. Tā aicina katru lasītāju papildināt grāmatu, izmēģinot ko jaunu, pierakstot atziņas un augot.

 

Rokasgrāmata valsts pārvaldes vadītājiem tapusi pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, patiesi ticot, ka īstās pārmaiņas sākas katram pašam ar sevi. 12 pieredzes stāsti balstīti uz grāmatas autoru intervijām un atspoguļo personu viedokļus. 

 

Par datu un faktu patiesumu ir atbildīgi rokasgrāmatas autori.

 

Spied uz attēla, lai atvērtu grāmatu.